UWAGA! - Dźwięk jest domyślnie wyciszony.

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jarosławiu zawiadamia, że w okresie od dnia 17 stycznia br. od godz. 15.00 do dnia 19 stycznia br. do godz. 9.00 na terenie miasta Jarosławia prognozuje się wystąpienie bardzo wysokiego stężenia zanieczyszczeń powietrza pyłami - z dominacją pyłu PM 2,5 - powstałego m.in. w wyniku palenia w piecach domowych węglem i drewnem oraz ruchu drogowego.   ***Wójt Gminy Jarosław ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ojca Michała Czartoryskiego w Pełkiniach. Więcej informacji na stronie www.jaroslaw.samorzad.pl ***Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel informuje: każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. Więcej informacji na stronie www.jaroslaw.pl *** Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w zakresie: Poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej i Podejmowanie Działalności Gospodarczej.
Szczegółowe informacje na stronie www.ugradymno.pl  ***

 


 

  zegółowe informacje o naborze znajdują się na stronach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria Foto