UWAGA! - Dźwięk jest domyślnie wyciszony.

Na podstawie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu GMINA PRUCHNIK informuje, że woda z wodociągu Hawłowice zaopatrującego miejscowości: Pruchnik, Hawłowice, Kramarzówka, Jodłówka, Świebodna –  jest przydatna do spożycia : w badanej próbce nie stwierdzono bakterii grupy coli. Z uwagi na intensywną dezynfekcję, woda z kranu może zawierać podwyższoną zawartość chloru i posiadać wyczuwalny zapach chloru, który może utrzymywać się wodzie przez okres około 7 dni.  ***Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej w dniach 21 – 30 września 2017 r.
akcji doustnych szczepień lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie. Uodparnianie lisów, podobnie jak w latach poprzednich, przebiegać będzie w formie samolotowych zrzutów szczepionki doustnej oraz wykładanie ręczne (wokół osiedli ludzkich).  *** Zarząd Powiatu Jarosławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań w dziedzinie kultury fizycznej w 2017 roku pn. „Kultura fizyczna II 2017”.
Na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych zero groszy) pochodzących z budżetu Powiatu Jarosławskiego. Więcej informacjio na stronie www.starostwo.jaroslaw.pl 

Galeria Foto