UWAGA! - Dźwięk jest domyślnie wyciszony.

Zarząd Powiatu Jarosławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań w dziedzinie kultury fizycznej w 2017 roku pn. „Kultura fizyczna 2017”.
Na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) pochodzących z budżetu Powiatu Jarosławskiego. Szczegóły na stronie www.starostwo.jaroslaw.pl  ***  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału
w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Szczegółowe informacje na stronie www.samorzad.jaroslaw.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria Foto