UWAGA! - Dźwięk jest domyślnie wyciszony.
6 grudnia br. od godz. 9.00. przed jarosławskim Ratuszem już po raz kolejny stanie Mobilny Punkt Poboru Krwi, przypadające tego dnia święto św. Mikołaja to doskonała okazja aby podzielić się tym cennym darem życia z innymi. Zapraszamy *** Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jarosławiu opublikowało informacje dotyczące ASF (Afrykański Pomór Świń) wraz z filmem na ten temat. Są one szczególnie przydatne hodowcom, ale powinni zapoznać się z nimi wszyscy rolnicy. Szczegółowe informacje na stronie www.starostwo.jaroslaw.pl *** 
Urząd Miasta Jarosławia informuje : Za uprzątnięcie śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, niezależnie, czy jest to nieruchomość gruntowa czy budynek, odpowiadają właściciele tych nieruchomości. *** Urząd Miasta Jarosławia zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców do składania ankiet - deklaracji udziału w projekcie dotyczącym pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną – instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz pieców na biomasę. Dla mieszkańców oznacza to okazję do znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska. Więcej informacji na stronie www.jaroslaw.pl *** Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie zaprasza na Warsztaty Bożonarodzeniowe, które odbędą się 16 grudnia o godzinie 16:30 w Sali Lustrzanej Urzędu Miasta. Zapisy do 9 grudnia w biurze MOK lub telefonicznie: 16 628 14 11.
Opłata za warsztaty wynosi 15 zł od osoby.  Więcej informacji: www radymno.pl *** WÓJT GMINY JAROSŁAW ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin. Szczegółowe informacje na stronie www.jaroslaw.samorzad.pl *** Starosta Przeworski informuje, że w związku z planowanym zakończeniem przebudowy mostów na rzece Mleczka w m. Urzejowice i Żurawiczki w dniu 1 grudnia od godziny 1500 został przywrócony ruch na drodze powiatowej Nr P 1605 R Urzejowice - Krzeczowice - Siennów. ***  

 

   

 

 

 

 


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria Foto