20 maja 2014

Jarosławska Karta Dużej Rodziny

Wniosek o wydanie JKDR należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu wraz z okazaniem dowodu osobistego. Wydanie karty jest bezpłatne. Natomiast w przypadku utraty lub zniszczenia Karty oraz w razie konieczności aktualizacji danych osobowych wnioskodawca może ubiegać się o wydanie duplikatu Karty, co wiąże się z opłatą w wysokości 10 zł.

Obecnie – zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Miasta Jarosławia - Jarosławska Karta Dużej Rodziny upoważnia do następujących zniżek:

  • Nieodpłatne świadczenia publicznych przedszkoli w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej dla dziecka z Dużej Rodziny.
  • Bezpłatny pobyt dziecka z Dużej Rodziny w publicznym żłobku (oddziale żłobkowym), do 10 godzin dziennie.
  • Bilety na obiekty MOSiR - kryta pływalnia, pływalnia sezonowa i lodowisko - dla dzieci i ich opiekunów z rodzin posiadających Kartę – 1 zł.
  • Opłaty stałe, w tym miesięczne lub roczne, za uczestnictwo w zajęciach dla dzieci i młodzieży w zakresie kultury, kultury fizycznej, oświaty, kołach zainteresowań itp., organizowane przez jednostki organizacyjne Miasta dla członków Dużej Rodziny posiadających Kartę – 1 zł. 
  • Dla opiekunów w Dużych Rodzinach - dopłata do biletów miesięcznych MZK w wysokości do 50% ceny biletu.
  • Miesięczna dopłata dla członków Dużej Rodziny za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranych selektywnie – w wysokości 50%.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

16 maja 2014

Konsul Generalna Węgier w Jarosławiu

15-tego maja Jarosław odwiedziła nowa Konsul Generalna Węgier, dr hab. Adrienne Kőrmendy, która poruszyła temat pobudzenia współpracy polsko - węgierskiej.

zobacz materiał »
16 maja 2014

Stan wody na Sanie

Poziom wody na dzień 16.05.2015

zobacz materiał »
15 maja 2014

III Pielgrzymka Diabetyków z Podkarpacia

III Pielgrzymka Diabetyków z Podkarpacia

zobacz materiał »
13 maja 2014

Strażacy Dzieciom

To cykliczne przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miasta Jarosławia oraz KP Państwowej Straży Pożarnej w ramach programu „Bezpieczny Jarosław".

zobacz materiał »
8 maja 2014

DZIEŃ BIBLIOTEKARZA

„Czytanie łączy pokolenia” - program artystyczny,
Spotkanie bibliotekarzy z władzami miasta, 
„Z książką na pierwszym planie” - uroczyste podsumowanie konkursów.

zobacz materiał »