30 kwietnia 2015

[LIVE] 30.04.2015 Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Porządek obrad VII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego
w dniu 30 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy VI a VII sesją Rady Powiatu.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności  Centrum Opieki Medycznej (Sprawozdanie)
  w Jarosławiu za 2014 rok.
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok. (Uchwała Nr 55/2015)
 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie za rok 2014.(Sprawozdanie)
 8. Zapoznanie się z Oceną zasobów pomocy społecznej.
 9. Zapoznanie się z Powiatowym Programem Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego  na lata 2015 -2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2015 rok. (Projekt Nr 1)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr 2)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarosławskiego.(Projekt Nr 3)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz zapewnienia dostępności świadczeń przez apteki ogólnodostępne również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w 2015 roku. (Projekt Nr 4)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015 – 2018. (Projekt Nr 5)
 15. Interpelacje Radnych.
 16. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych.
 17. Zakończenie obrad

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

22 kwietnia 2015

[LIVE] VIII Sesja Rady Miasta Jarosław

Transmisja na żywo

zobacz materiał »
13 kwietnia 2015

[live] VIII Jarosławskie Potyczki Ortograficzne

W czwartek 23 kwietnia 2015 odbyła się kolejna, VIII już edycja konkursu ortograficznego - „Jarosławskie Potyczki Ortograficzne”, którego pomysłodawcą i największym kibicem jest Dyrektor Zespołu Palcówek Oświatowo – Wychowawczych - Pan Bartłomiej Kordas.

zobacz materiał »
17 kwietnia 2015

Transmisja na żywo uroczystości obchodów 70. rocznicy spalenia miejscowości Wiązownica

W piątek 17 kwietnia 2015 w Wiązownicy upamiętniono tragiczne wydarzenia jakie miały miejsce 70 lat wcześniej. Wówczas, 17 kwietnia 1945 doszło do największego jednorazowego mordu na Polakach w granicach dzisiejszej Polski. 

zobacz materiał »