10 lipca 2015

Pamięć o Wołyniu

10 lipca 2015 r. na jarosławskim Starym Cmentarzu zorganizowano uroczystość upamiętniającą ofiary ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na polskiej ludności Kresów.

Mordy dokonane na Polakach mieszkających na Wołyniu przez oddziały Organizacji Nacjonalistów Ukraińskich frakcję Stepana Bandery (OUN-B) oraz jej zbrojne ramię Ukraińską Armię Powstańczą (UPA) cechowały się niezwykłym bestialstwem i okrucieństwem. Szacuje się, że zginęło wtedy ok. 100 tys. Polaków.

W trakcie uroczystości odmówiono modlitwę  w intencji ofiar, odczytano apel poległych oraz oddano salwę honorową.

Pani Elżbieta Rusinko odczytała tekst p. Artura Dobruckiego - Wiceprezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddziału Jarosław. Oto fragment:

"Szanowni Zebrani!

Dziękuję Państwu za przybycie na obchody Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian! Dziękuję wszystkim Pleno Titulo osobistościom reprezentującym instytucje kościelne i świeckie, przedstawicielom organizacji społecznych, wreszcie osobom prywatnym, które przywiódł tu chrześcijański i obywatelski obowiązek, lub więzi rodzinne z Tymi, których białe kości walają się do dziś po jarach i lasach Wołynia, Podola, Pokucia i Ziemi Lwowskiej, a dla których ten pomnik jest symboliczną mogiłą, jedyną jaką możemy Im dać… W szczególny sposób wdzięczny jestem za obecność kompanii honorowej Garnizonu Jaro-sławskiego! Dziękuję księdzu kapelanowi za modlitwę, żołnierzom i ich dowódcom za utwierdzenie nas - potomków i krewnych pomordowanych Kresowian – w poczuciu, iż ludobójstwo dokonane przez ukraińskich nacjonalistów na cywilnej ludności polskiej, przestaje być tylko naszą, kresowiacką sprawą – jak do tej pory bywało - a staje się wreszcie elementem zauważalnym, ważnym ze względu na swój wymiar – historii Narodu Polskiego.

Istnieje wiele treści zawierających słowo „męczeństwo”: w nieodległym Lublinie biegnie ulica nazwana „Drogą Męczenników Majdanka”. Dokładnie wiadomo, kto w Majdanku mordował, kto wydawał rozkazy, kto był katem, a kto ofiarą czyli męczennikiem. Katów osądzono. Ofiary uczczono. Dziś, nikt w cywilizowanej Europie nie odważyłby się stawiać pomników katom. Nie ma w Niemczech pomników Hitlera, nie ma placów imienia Goebbelsa, nie ma alei czy ulic Himmlera, nikt nie nazywa batalionów imieniem SS, czy Gestapo… A na dzisiejszej Ukrainie katom Polaków takie pomniki się stawia! Ulice i place nazywa się nazwiskami Bandery i Szuchewycza - tych, którzy mordowali na-szych krewnych, rodaków, naszych współobywateli! Formacje zbrojne biorą sobie za patronów faszystowską Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i jej ramię zbrojne czyli Ukraińską Powstańczą Armię! Za mówienie prawdy o ludobójstwie dokonanym na Polakach, nowe prawo ukraińskie prze-widuje 3 lata więzienia, a na wszystkich szczeblach edukacji uczy się młode pokolenia zakłamanej historii, propaguje się zbrodniczą ideologię faszystowską, zaś młodzież szkolna – wzorem polityków – jawnie sama siebie nazywa „banderowcami”!(…)”

 

Przed tablicą upamiętniającą ludobójstwo na polskiej ludności Kresów Południowo-Wschodnich złożono kwiaty i zapalono znicze. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz miejskich, samorządowych, służb mundurowych, członkowie TMLiKPW oraz innych stowarzyszeń działających na terenie naszego miasta.

Tym samym zadość stało się słowom: Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary.

 

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

11 lipca 2015

25 Międzynarodowy Zlot Motocyklowy

W sobotę 11 lipca jarosławski rynek opanowały motocykle.

zobacz materiał »
9 lipca 2015

Ekshumacja

9 lipca na Nowym Cmentarzu odbył się uroczysty pochówek ekshumowanych szczątków ludzkich wydobytych w kwaterze wojennej z I wojny światowej.
zobacz materiał »
4 lipca 2015

Flisacy ruszyli

Spływ flisacki z Jarosławia do Ulanowa

zobacz materiał »
8 lipca 2015

W końcu trochę deszczu

Stało się, 8 lipca spadł solidny deszcz.

zobacz materiał »
8 lipca 2015

WIOŚ ostrzega

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ostrzega, że przez upały i duże nasłonecznienie w powietrzu niebezpiecznie wzrósł poziom ozonu.

zobacz materiał »