10 lipca 2015

Wyróżnienie dla jarosławskiego MOPS-u

Wyróżnienie dla jarosławskiego MOPS-u

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej doceniło działania podejmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu. Program „Trampolina – głos przeciwko przemocy w rodzinie” zajął 6 miejsce w konkursie ofert na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Tegoroczna, czwarta już edycja, rozpocznie się w sierpniu i potrwa do grudnia br. Całkowity koszt inwestycji to 54 tys. zł.

 

Jak podkreśla dyrektor MOPS-u Stanisław Słota prestiżowe wyróżnienie plasuje działania  placówki wysoko w skali całego kraju. Za tym idzie też konkretne wsparcie finansowe. Ministerstwo na działania podejmowane w ramach projektu wyłożyło 37 tys. zł, a miasto dołożyło ze swej strony 17 tys. Dzięki takiemu wsparciu finansowemu, program ma bogatą ofertę różnego rodzaju zajęć adresowanych do małych dzieci, uczniów gimnazjów a także do osób dorosłych.

 

Koordynatorkami programu „Trampolina – głos przeciwko przemocy w rodzinie” są dwie pracownice jarosławskiego MOPS-u: Iwona Stefanowska i Karolina Sobień-Nietrzeba. Obie Panie zgodnie potwierdzają, że sukces projektu tkwi w odpowiednim doborze osób prowadzących zajęcia. W większości są to ludzie, które współpracują z MOPS-em od pierwszej edycji programu. Cel podjętych działań będzie taki jak w latach ubiegłych, czyli pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin uwikłanych bądź zagrożonych przemocą w rodzinie. W tym roku po raz pierwszy nacisk zostanie położony na profilaktykę przemocy. Do współpracy w tej edycji zaproszono Teatr Kurtyna z Krakowa, który skupia się na realizacji przedstawień teatralnych oraz teatralno-profilaktycznych.

Wszyscy chętni mieszkańcy Jarosławia (dzieci, młodzież, dorośli) mogą zgłosić swój udział w programie do końca sierpnia. Przy zapisie nie obowiązują kryteria dochodowe.

 

Szczegółowe informacje o możliwości zapisu do programu można uzyskać pod numerem tel. 16 621 22 58.

 

 

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

11 lipca 2015

Ani wojna, ani obozy zagłady polskie nigdy nie były

Wspomnienia osób należących do Związku Inwalidów Wojennych owiane milczeniem i oprawione łzami muszą ujrzeć światło dzienne, by przyszłe pokolenia już nie słuchały takich historii

zobacz materiał »
13 lipca 2015

Łosie na os. Kopernika

Łosie na os. Kopernika

zobacz materiał »
10 lipca 2015

Pamięć o Wołyniu

Pamięć o Wołyniu - uroczystośći na jarosławskim cmentarzu

zobacz materiał »
11 lipca 2015

25 Międzynarodowy Zlot Motocyklowy

W sobotę 11 lipca jarosławski rynek opanowały motocykle.

zobacz materiał »
9 lipca 2015

Ekshumacja

9 lipca na Nowym Cmentarzu odbył się uroczysty pochówek ekshumowanych szczątków ludzkich wydobytych w kwaterze wojennej z I wojny światowej.
zobacz materiał »