25 września 2015

28.09.2015 - XIV Sesja Rady Miasta Jarosławia

Porządek obrad XIV sesji:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.
Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
IV.
Omówienie działalności spółek miejskich:

  • PGKiM,
  • MZK,
  • JTBS,
  • PWiK,

V. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,

2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 r.,

3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 r.,

4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 r.,

5) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Jarosławia pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego,

7)  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

8) w sprawie zmiany Uchwały Nr 464/XLIII/08 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie zasad przyznawania i ustalanie odpłatności oraz zwrotu wydatków w części lub całości za usługi opiekuńcze,

9) w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta Jarosławia,

10) w sprawie zmiany statutu Gminy Miejskiej Jarosław,

11) w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu,

12) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 r.,

VI. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o oświadczeniach majątkowych radnych za   2014 r.

VII. Wybór przedstawiciela Rady Miasta Jarosławia do składu komisji nagród Burmistrza Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku 2015.
VIII.
Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
IX.
Wolne wnioski i informacje.
X.
Zakończenie obrad.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

21 września 2015

Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Jarosławia

Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta dotycząca odwołania referendum w sprawie rozwiązania straży miejskiej.

zobacz materiał »
17 września 2015

[LIVE] 20.09.2015 - Przeworsk - Niedziela dla zdrowia

Transmisja na żywo z Przeworska.

zobacz materiał »
13 września 2015

Spotkanie z burmistrzem Radymna

Transmisja na żywo

zobacz materiał »
31 sierpnia 2015

[LIVE] 31.08.2015 - XII Sesja Rady Miasta JAROSLAWIA

XII Sesja Rady Miasta JAROSLAWIA

zobacz materiał »
26 sierpnia 2015

[LIVE] 27.08.2015 - XI Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

XI Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

zobacz materiał »