25 września 2015

28.09.2015 - XII Sesja Rady Miasta Radymna

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

    3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Radymnie.

     4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.

      5. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.

       6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wyboru ławników sądowych – Projekt 3.

        7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Jarosławiu – Projekt 4.

         8. Informacja Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu Miasta Radymna za I półrocze 2015 r., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

          9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2015 r. – Projekt 10.

           10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – Projekt 5.

            11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Przedszkoli w Radymnie – Projekt 2.

             12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 99/XII/2008 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radymno – Projekt 6.

              13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia “Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Radymna
              na lata 2015-2019″- Projekt 7.

               14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata 2015-2025 – Projekt 8.

                15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Radymno
                na lata 2015- 2025 – Projekt 9.

                 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Radymno – Projekt 1.

                  17. Dyskusja na temat sposobów finansowania organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w 2016 r.

                   18. Dyskusja na temat funkcjonowania otaczarni zlokalizowanej przy ul. Błonie w Radymnie (godz. 17.00).

                   19. Wnioski i zapytania radnych.

                   20. Interpelacje radnych.

                   21. Informacje i komunikaty.

                   22. Zakończenie obrad sesji.

                   Komentarze:

                   Poprzednie wiadomości:

                   21 września 2015

                   Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Jarosławia

                   Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta dotycząca odwołania referendum w sprawie rozwiązania straży miejskiej.

                   zobacz materiał »
                   17 września 2015

                   [LIVE] 20.09.2015 - Przeworsk - Niedziela dla zdrowia

                   Transmisja na żywo z Przeworska.

                   zobacz materiał »
                   13 września 2015

                   Spotkanie z burmistrzem Radymna

                   Transmisja na żywo

                   zobacz materiał »
                   31 sierpnia 2015

                   [LIVE] 31.08.2015 - XII Sesja Rady Miasta JAROSLAWIA

                   XII Sesja Rady Miasta JAROSLAWIA

                   zobacz materiał »