30 września 2015

Starosta o inwestycjach drogowych

Briefing starosty jarosławskiego w sprawie inwestycji drogowych

Szanowni Państwo,

w czasie  briefingu poruszono problem koryta potoku Szewnia - Miłka. 

Informacja

Z inicjatywy starosty jarosławskiego, Tadeusza Chrzana, w maju tego roku zawarto porozumienie między Powiatem Jarosławskim, Podkarpackim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie oraz Gminą Miejską Jarosław. Dotyczy ono zadania o nazwie „Zabezpieczenie przed powodzią terenu miasta Jarosławia poprzez zmianę parametrów hydraulicznych koryta potoku Szewnia – Miłka w km od 16+115 do 16+700”, czyli przy ulicy Cegielnianej. Porozumienie to jest szczególnie istotne z kilku względów. Oprócz przeciwpowodziowych, dotyczy także możliwości lepszego skomunikowania z gminą Pawłosiów. Należy tu podkreślić przychylność pani dyrektor Małgorzaty Wajdy z PZMiUW oraz burmistrza Waldemara Palucha w rozwiązywaniu tej sprawy. Warto także dodać, że udało się pozyskać finansowanie zewnętrzne, bo prace przy potoku będą realizowane całkowicie ze środków budżetu państwa.

Na podstawie porozumienia PZMiUW zawarł umowę z wrocławską firmą WTU Sp. z o.o. na opracowanie koncepcji takiego zabezpieczenia. Przedstawiciele firmy przygotowali 4 możliwości rozwiązań technicznych, które zostały przedstawione właśnie 14 września na spotkaniu sygnatariuszy porozumienia oraz właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Cegielnianej, także przedstawicieli PKP. Z czterech przedstawionych podczas spotkania rozwiązań, trzy przewidują zakrycie potoku. Przy wyborze konkretnej koncepcji zostaną wzięte pod uwagę opinie z wrześniowego spotkania, a szczegółowe rozwiązania techniczne zostaną przedstawione podczas następnego spotkania, które odbędzie się około połowy października.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

18 lipca 2015

Obrzęd prania kijankami

Obrzęd prania kijankami

zobacz materiał »
12 września 2015

Dzień Sybiraka w gminie Laszki

12 i 13 września 2015 r. w gminie Laszki obchodzono 75 rocznicę zestrzelenia załogi samolotu bombowego PLZ-37B Łoś na Kamionce oraz obchody Dnia Sybiraka.

zobacz materiał »
13 września 2015

76 rocznica śmierci lotników nad Pawłosiowem

W niedzielę, 13 września 2015 r., w Pawłosiowie uczcili pamięć bohaterskich lotników. Gminne obchody 76. rocznicy zestrzelenia bombowca i śmierci dwóch pilotów - por. Edmunda Mrozowskiego i kpr. Edmunda Kobylińskiego, rozpoczęła Msza św. odprawiona w intencji poległych lotników i żołnierzy września w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Pawłosiowie.

zobacz materiał »
10 września 2015

„Jak to dawniej na wsi bywało”.

„Jak to dawniej na wsi bywało”.

zobacz materiał »
5 września 2015

Mistrzowie Polski z Bystrowic w "bojówce"

Mistrzowie Polski z Bystrowic w "bojówce"

zobacz materiał »