22 października 2015

[LIVE] Konferencja naukowa w Bazylice - Dzień I.

 

23.10 2015 Piątek

Program transmisji

9.00 – 9.20 OTWARCIE KONFERENCJI

9.20 – 9.40
Prof. dr hab. Henryk Gapski (Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie) Przestrzeń dominikańska w (archi)diecezji przemyskiej w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej na przestrzeni wieków (XIII–XX w.)

9.40 – 10.00
Prof. IH PAN dr hab. Tadeusz M. Trajdos (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) Klasztory dominikanów w diecezji przemyskiej w XIV i pierwszej połowie XV wieku

10.00 – 10.20
Ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec (Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie) Obecność dominikanów w (archi)diecezji przemyskiej na przykładzie klasztoru w Jarosławiu

10.20 – 10.40
Prof. dr hab. Roman Pelczar (Instytut Pedagogiki, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli) Kulturotwórcza rola zakonów jarosławskich w XVI–XVIII w.

10.40 – 11.00 Dyskusja

11.20 – 11.40
Ks. dr Kazimierz Leń SJ (Klasztor OO. Jezuitów w Starej Wsi) Jezuici przy kościele Najświętszej Maryi Panny w Jarosławiu

11.40 – 12.00
Ks. dr Henryk Borcz (Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu) Od kolegium jezuickiego do konwentu dominikańskiego. Kształtowanie się jarosławskiej wspólnoty braci kaznodziejów na przełomie XVIII i XIX w.

12.00 – 12.20
Dr Beata Lorens (Instytut Historii Uniwerytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie) Bractwa i stowarzyszenia religijne przy kościele dominikańskim w Jarosławiu w okresie zaborów

12.20 – 12.40
Dr Iwona Pietrzkiewicz (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) Źródła do dziejów księgozbioru dominikanów jarosławskich

12.40-13.00 Dyskusja

14.00 – 14.20
Mgr Edyta Chomentowska (Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie) Skład osobowy jarosławskiego konwentu dominikanów w świetle schematyzmów zakonnych z lat 1850-1918

14.20 – 14.40
Mgr Marek Miławicki OP (Dominikański Intytut Historyczny w Krakowie) Przeorzy jarosławscy w okresie zaborów. Studium prozopogrficzne

14.40 – 15.00
Mgr Iwona Długoń (Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie) Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak (Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) Związki rodzin Czartoryskich i Dzieduszyckich z Zakonem św. Dominika

15.00 – 15.20 Dyskusja

15.40 – 16.00
Mgr Jacek M. Hołub (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu) Dominikanie jarosławscy na stronach lokalnej prasy z lat 1918-1939

16.00 – 16.20
Prof. UR dr hab. Wacław Wierzbieniec (Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie) Doniosłe wydarzenia w dziejach klasztoru i kościoła Ojców Dominikanów w Jarosławiu po II wojnie światowej

16.20 – 16.40
Mgr Agnieszka Skrzypek (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie) Klasztor ojców Dominikanów w Jarosławiu w świetle akt UB/SB i Urzędu ds. Wyznań. Rekonesans archiwalny

16.40 – 17.15
Dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia konferencji

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

25 września 2015

28.09.2015 - XII Sesja Rady Miasta Radymna

Transmisja na żywo.

zobacz materiał »
21 września 2015

Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Jarosławia

Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta dotycząca odwołania referendum w sprawie rozwiązania straży miejskiej.

zobacz materiał »
17 września 2015

[LIVE] 20.09.2015 - Przeworsk - Niedziela dla zdrowia

Transmisja na żywo z Przeworska.

zobacz materiał »
13 września 2015

Spotkanie z burmistrzem Radymna

Transmisja na żywo

zobacz materiał »