15 listopada 2015

STOP spalaniu śmieci - nawet 5000 kara

Rozpoczął się sezon grzewczy. Problemem, który powoduje coraz większe zagrożenie nie tylko dla środowiska, ale naszego zdrowia i życia, jest spalanie odpadów w domowych piecach i spalarniach. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, które w formie ulotek trafią do wszystkich mieszkańców.
Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera 28 tys. Polaków i jest to 10% wszystkich zgonów mieszkańców Unii. Dla setek tysięcy zanieczyszczone powietrze jest powodem złego samopoczucia, chorób i zmniejszonej odporności organizmu. Aby to zmienić ważne jest zwiększenie świadomości, że spalanie śmieci to zły nawyk i pozorna oszczędność. Nie ma żadnego ekonomicznego uzasadnienia dla tej praktyki, tym bardziej że opłaty za odbiór odpadów naliczane są od liczby osób w danym gospodarstwie domowych, a nie od ilości „produkowanych" odpadów.

Ważne! Proces spalania w domowych piecach i spalarniach odbywa się w niskich temperaturach (200 - 500oC), z czym wiąże się zwiększona emisja zanieczyszczeń do atmosfery i gleby oraz powstawanie toksycznych oparów. Najgroźniejsze to: dioksyny, furany, tlenki węgla, tlenki azotu, dwutlenki siarki, metale ciężkie (rtęć, kobalt, ołów, nikiel, selen, kadm), chlorowodory, cyjanowodory, steryny, pył i inne związki. Są one szczególnie groźne dla układu oddechowego człowieka, powodują zwiększoną ilość zachorowań na nowotwory, alergie i choroby oczu.

Społeczna odpowiedzialność oraz wiedza powinny stać się najważniejszymi motywami prowadzącymi do zmiany naszego podejścia odnośnie spalania śmieci. Dlatego podejmowanych jest szereg proekologicznych akcji. Jedna z nich, „Kochasz dzieci - nie pal śmieci" była przykładem aktywnego włączenia się Jarosławia w ogólnopolską akcję prowadzoną przez Fundację Ekologiczną Arka. Profilaktyka, edukacja młodego i uświadamianie starszego pokolenia to przykłady kierunków działań, które będą prowadzone, aby przyniosły wymierne efekty.

Dla przypomnienia! Obowiązują prawne regulacje dotyczące zakazu palenia odpadów. Przepisy zdecydowanie zabraniają stosowania tego procederu. Z ustawy o odpadach wynika, że palenie śmieci możliwe jest tylko w spalarniach odpadów. Zgodnie z art. 191 tejże ustawy każdy kto, termicznie przekształca odpady poza spalarnią lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny, która maksymalnie może wynieśćnawet 5 000 zł. Natomiast jeżeli w wyniku spalania odpadów występuje zagrożenie życia lub zdrowia, lub pogorszenie stanu powietrza sprawca odpowiada za przestępstwo określone w art. 183 kodeksu karnego. Karą wówczas jest pozbawienie wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska pozwala jednostkom gminnym na przeprowadzenie kontroli. Jej utrudnianie i uniemożliwianie stanowi przestępstwo opisane w art. 225 § 1 kodeksu karnego. Z uwagi na konieczność dokonania wyspecjalizowanych badań organ kontrolujący ma możliwość korzystania z pomocy ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Kancelaria Burmistrza Miasta

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

12 listopada 2015

Żelazne gody

Reportaż

zobacz materiał »
12 listopada 2015

Miasto Jarosław chce oddychać

Miasto Jarosław chce oddychać

zobacz materiał »
11 listopada 2015

97 Rocznica w Jarosławiu

97 Rocznica w Jarosławiu

zobacz materiał »
11 listopada 2015

Scena przegrała z wiatrem

W nocy, 10 listopada 2015 r., silny wiatr zdmuchnął zadaszenie sceny stojącej na jarosławskim rynku. Skutek działań wiatru w naszym nagraniu.

zobacz materiał »