25 listopada 2015

[LIVE] Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Jarosławia

25 listopada odbyła się nadzwyczajna sesja rady miasta Jarosław. Rada miała do przyjęcia siedem uchwał, dotyczących głównie budżetu miasta. Już od początku posiedzenie obrady przebiegały burzliwie. Podczas dyskusji nad uchwałą o podatkach od nieruchomości, na salę narad weszli przedstawiciele ruchu narodowego Jarosław z transparentem „niskie podatki lokalne w Jarosławiu”. Ruch narodowy Jarosław jest organizacją funkcjonującą w mieści od 2012 roku, jak sami twierdzą, ich celem jest stworzenie z Podkarpacia regionu sprzyjającego rozwojowi młodych. Niestety bardziej angażują się w tak zwane sztuczne podjudzanie niż przyczynianie się do rozwoju miasta.

 

Porządek obrad sesji:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

4) w sprawie wprowadzania opłaty od posiadania psów, określenia stawek opłaty oraz sposobu poboru i terminu płatności,

5) w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Miasta Jarosławiu, określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso,

6) w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

7) w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Integracji Społecznej w Jarosławiu i nadania jej statutu.

IV. Zakończenie obrad.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

22 listopada 2015

LIVE Koncert - TRIOCANTABILE

22.11.2015 r. godz. 17.00
Koncert Trio Cantabile z kościoła pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu

zobacz materiał »
22 listopada 2015

LIVE Msza Święta z kościoła pw. Chrystusa Króla

22.11.2015 r. godz. 12.15
Msza Święta z kościoła pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu.

zobacz materiał »
15 listopada 2015

Msza Święta z Kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej

Msza Święta z Kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Jarosławiu (oo. Franciszkanie).

zobacz materiał »
14 listopada 2015

[LIVE] Jubileusz 65-lecia Ogniska Baletowego w Jarosławiu

Ognisko Baletowe
im. Lidii Nartowskiej
w Jarosławiu

zobacz materiał »