29 grudnia 2015

XVI Sesja Rady Powiatu

29 grudnia odbyła się XVI Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Było to ostatnie spotkanie Rady w roku 2015. Radni mieli do uchwalenia budżet na rok 2016 oraz 11 uchwał.

Kluczowym elementem obrad było uchwalenie budżetu na rok 2016. Według projektu dochody zaplanowano na 126 mln. 650 tys. 81, 65 gr., a wydatki na 123 mln. 150 tys 81 zł, 65 gr, natomiast wydatki inwestycyjne to 3,5 mln zł. Istotna inwestycja zaplanowana na rok 2016 to rozbudowa tzw. Bramy Bieszczadzkiej czyli drogi Pruchnik – Nienadowa. Jak było mówione na XIII Sesji Rady Powiatu, Gmina Pruchnik pokryje połowę kosztów budowy czyli 1,5 miliona zł.

Przedstawiona została również autopoprawka do projektu uchwały o budżecie, spowodowana dotacja celową z urzędu państwa, na nieodpłatną pomoc prawną w wysokości 309 tys. W związku z tym powoduje ona zwiększenie dochodu na kwotę 126 mln. 959 tys 81, 65 oraz wydatków na 123 mln. 459 tys. 081, 65gr.

Za autopoprawką opowiedziało się 19 radnych, a 4 wstrzymało się od głosu. W trakcie głosowania nad całością uchwały o budżecie na rok 2016, 18 radnych poparło uchwałę, 2 ja odrzuciło, a 3 się wstrzymało. Większością głosów uchwała została podjęta.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

17 grudnia 2015

XV Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

XV sesja Rady Powiatu Jarosławskiego miała miejsce 14 grudnia w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. Po otwarciu sesji głos zabrał starosta Tadeusz Chrzan, który przekazał informacje, dotyczące prac zarządu, w okresie między sesjami. Większość zmian dotyczyła niewielkich kwot, które miały na celu urealnienie budżetu.

zobacz materiał »
4 grudnia 2015

Rock w MOK

.

zobacz materiał »
27 listopada 2015

XIV Sesja Rady Powiatu

27 listopada odbyła się XIV Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Radni wraz ze starostą Tadeuszem Chrzanem obradowali głównie nad budżetem i kierunkiem rozwoju naszego powiatu.

zobacz materiał »
24 listopada 2015

Wypadek w Pawłosiowie

Wypadek w Zespole Szkół w Pawłosiowie.

zobacz materiał »
11 listopada 2015

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w Radymnie

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w Radymnie

zobacz materiał »