22 lutego 2016

[LIVE] XXII sesja Rady Miasta Jarosławia

PORZĄDEK OBRAD                                   

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XX i XXI sesji Rady Miasta Jarosławia.
4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2015.
5. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Omówienie funkcjonowania systemu odbioru i utylizacji odpadów komunalnych.

9. Podjęcie uchwał:
1)
 ws. nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Jarosławia,
2)
 ws. nadania złotek odznaki „Za zasługi Dla Miasta Jarosławia",
3) ws. nadania złotek odznaki „Za zasługi Dla Miasta Jarosławia",
4) ws. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt  w Jarosławiu na rok 2016,
5) ws. przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 2016 - 2020,
6) ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
7) ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
8) ws. zmiany uchwały własnej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego,
9) ws. kryteriów naboru do klas pierwszych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Jarosław, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły,
10) ws. kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław,
11) ws. wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2016 r.,
12) ws. upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu do załatwiania spraw dotyczących dodatku energetycznego, 
13) ws. wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2016 rok,
14) ws. kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Jarosław dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

10. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

4 lutego 2016

4 lutego XXI sesja Rady Miasta

W Sali Narad budynku ratusza (ul. Rynek 1) odbędzie się XXI sesja Rady Miasta Jarosławia.

zobacz materiał »
30 stycznia 2016

LIVE - Studniówka ZSBiO w Jarosławiu

transmisja na żywo z części oficjalnej

zobacz materiał »
25 stycznia 2016

Transmisja na Żywo - XX sesja Rady Miasta Jarosławia

Najważniejszym punktem obrad jest podjęcie uchwały budżetowej miasta Jarosławia na 2016 rok. 

zobacz materiał »