14 marca 2016

[LIVE] XXIII sesja Rady Miasta Jarosławia

Wręczenie aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia Panu Zygmuntowi Strenczakowi

Transmisja Rozpcznie się 14 marca 2016 o godz. 13:00 

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miasta z dnia 22 lutego 2016 r.
IV. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
V. Informacja na temat rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Jarosławia – 2016 r.
VI. Sprawozdanie z realizacji programu wspierania rodziny dla Gminy Miejskiej Jarosław za 2015 r.
VII. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu za 2015 r.
VIII. Sprawozdanie z realizacji Programu „Jarosławska Karta Dużej Rodziny” za okres od 1 stycznia 2015 r. do grudnia 31 grudnia 2015 r.
IX. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
X. Podjęcie uchwały:
1) w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Nr I w Jarosławiu.
2) w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Nr II w Jarosławiu.
3) w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Nr III w Jarosławiu.
4) w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Nr IV w Jarosławiu.
5) w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Nr V w Jarosławiu.
6) w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Nr VI w Jarosławiu.
7) w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Nr VII w Jarosławiu.
8) zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru delegatów na Zebranie Założycielskie i Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk.
9) w sprawie przyjęcie Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2018.
10) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
11) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2016 rok.
12) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2016 rok.
13) w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Jarosławia,
14) w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Jarosławia,
15) w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Jarosławia,
XI. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
XII. Wolne wnioski i informacje.
XIII. Zakończenie obrad.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

5 marca 2016

[LIVE] Rostrzygniecie Konkursu MAAWsport

więcej informacji na:
http://www.maawsport.pl/

zobacz materiał »
22 lutego 2016

[LIVE] XXII sesja Rady Miasta Jarosławia

22 lutego br. odbędzie się XXII sesja Rady Miasta Jarosławia. W najbliższy poniedziałek radni będą głosowali nad podjęciem 14 uchwał - wśród nich m.in. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa, złotych odznak, przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta na lata 2016-2020, czy kryteriów naboru do klas I gimnazjów. Początek obrad o godz. 9.00.

zobacz materiał »
4 lutego 2016

4 lutego XXI sesja Rady Miasta

W Sali Narad budynku ratusza (ul. Rynek 1) odbędzie się XXI sesja Rady Miasta Jarosławia.

zobacz materiał »
30 stycznia 2016

LIVE - Studniówka ZSBiO w Jarosławiu

transmisja na żywo z części oficjalnej

zobacz materiał »
25 stycznia 2016

Transmisja na Żywo - XX sesja Rady Miasta Jarosławia

Najważniejszym punktem obrad jest podjęcie uchwały budżetowej miasta Jarosławia na 2016 rok. 

zobacz materiał »