19 kwietnia 2016

Program SKRZYDŁA

Caritas Archidiecezji Przemyskiej od wielu lat niesie pomoc dzieciom z najuboższych rodzin.

Program Skrzydła jest odpowiedzią na trudną sytuację życiową wielu dzieci. Pomoc, jaką otrzymują one w ramach programu, skierowana jest na wyrównywanie ich szans edukacyjnych. Dzięki temu bieda nie jest przeszkodą w zdobywaniu wykształcenia i rozwijaniu własnych pasji.

Program Skrzydła ma na celu długofalową współpracę z darczyńcami, którzy kompleksowo wspierają dzieci dotknięte ubóstwem, dając możliwość wyboru formy pomocy i dopasowania jej do indywidualnych potrzeb ucznia, a także do możliwości finansowych sponsora.

Skrzydła obejmują następujące formy pomocy:

  • Skrzydła na co dzień – pomoc dzieciom, które są głodne, nie mają odzieży, chorują…
  •      Skrzydła na przyszłość – stypendia dla dzieci i młodzieży, którzy chcą się uczyć
  •    Skrzydła nadziei – pomoc chorym, bezdomny, dotkniętym różnymi kataklizmami

 

Każda wpłata na Program Skrzydła to pomoc dla konkretnego człowieka!

Nr konta: 33 1240 2568 1111 0000 3629 7045  z dopiskiem Skrzydła

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

18 kwietnia 2016

Kilometry Caritas

Kilometry Caritas dla Domu Pomocy Społecznej w Sanoku!

zobacz materiał »