9 czerwca 2016

Wyniki badań próbki wody z ZEK-u

Wyniki badania próbki wody z ZEK-u
przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jarosławiu

 

Próbka wody pobrana z miejsca wykorzystywanego do kąpieli:

 

Badana cecha Jednostka miary Najwyższa dopuszczalna wartość Wynik

Escherichia coli

Liczba mikroorganizmów (jkt)*w 100 ml ≤ 1000 0

Enterokoki

Liczba mikroorganizmów (jkt)*w 100 ml ≤ 400 2 (0-9)

Wizualne nadzorowanie wody Występowanie   Wynik

Zakwity sinic (smugi, kożuch, piana)

brak brak

Rozmnożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego 

brak -

Obecność w wodzie zanieczyszczeń, takich jak materiały smoliste powstające wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pizolitycznej w szczególności podestylacyjnych, lub szkło, tworzywa sztuczne, guma oraz inne odpady (w ilości nie dającej się natychmiast usunąć)

brak brak

Próbka wody pobrana z przesmyku przy Cyplu Harcerskim:

Badana cecha  Jednostka miary Najwyższa dopuszczalna  wartość   Wynik

Escherichia coli

 Liczba  mikroorganizmów  (jkt)*w 100 ml ≤ 1000 2(0-8) 

Enterokoki

 Liczba     mikroorganizmów (jkt)*w 100 ml ≤ 400 6(2-14)Wizualne nadzorowanie wody Występowanie   Wynik

Zakwity sinic (smugi, kożuch, piana)

brak brak

Rozmnożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego

 brak

Obecność w wodzie zanieczyszczeń, takich jak materiały smoliste powstające wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pizolitycznej w szczególności podestylacyjnych, lub szkło, tworzywa sztuczne, guma oraz inne odpady
(w ilości nie dającej się natychmiast usunąć)

 brak  brak

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wartości wskaźników: temperatura i chemiczne zapotrzebowanie tlenu (charakteryzujące stan fizyczny i warunki tlenowe wody) nieznacznie przekraczają wartości graniczne wskaźników jakości wód właściwe dla klasy II.

Wyniki pomiarów i badań spełniają wymagania, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb karpiowatym w warunkach naturalnych.

Wyniki analiz mikrobiologicznych, odniesione do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2011 r. nr 86 poz. 478), kwalifikują jakość badanej wody jako doskonałą.

W wyniku oceny mikroskopowej pobranych próbek wody nie stwierdzono występowania organizmów wskazujących na ściekowe zanieczyszczenie wody. Żółtobrunatne zabarwienie osadu świadczy o zawartości żelaza, pochodzącego prawdopodobnie ze źródeł naturalnych.

Podsumowując wyniki badań, w zalewie wodnym ZEK nie ma zagrożenia, a woda nadaje się do kąpieli, co cieszy szczególnie teraz gdy, niedługo rozpocznie się sezon wypoczynkowy.  

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

8 czerwca 2016

Budowa Partnerstwa Lokalnego - konferencja

8 czerwca na kampusie Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno - Ekonomicznej w Jarosławiu odbyła się konferencja poświęcona budowaniu partnerstwa lokalnego w regionie. Inicjatorami spotkania było Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Jarosławiu. 

zobacz materiał »
2 czerwca 2016

Starosta o sporze

Starosta jarosławski Tadeusz Chrzan wyjaśnia na czym polegają odmienne poglądy w sprawie remontowania dróg powiatowych przebiegających przez obszar Gminy Jarosław. 

zobacz materiał »
2 czerwca 2016

czy jest zagrożenie na ZEK-u

W związku z wystąpieniem zjawisk chorobowych czyli bakteryjnym zapaleniem skóry u następujących gatunków ryb – jaź, karaś, amur, karp, informuje się Kol. 

zobacz materiał »
29 maja 2016

Gminny Przegląd Pieśni Maryjnych i Patriotycznych w Pawłosiowie

Gminny Przegląd Pieśni Maryjnych i Patriotycznych odbył się 29 maja w Pawłosiowie. Zorganizowany Piknik był doskonała okazją do uczczenia trzech szczególnych wydarzeń jakim były obchody 1050 Rocznicy Chrztu Polski, Dzień Matki oraz Dzień Dziecka.  

zobacz materiał »
29 maja 2016

Piknik Rodzinny w Leszczawie Dolnej

29.05.2016 r. przy świetlicy wiejskiej  w Leszczawie Dolnej odbył się XV Wiosenny Piknik Rodzinny zorganizowany przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej i Szkołę Podstawową im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Leszczawie Dolnej.

zobacz materiał »