2 marca 2017

Na żywo - XXVIII Sesja Rady Miejskiej Radymna

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 9 lutego 2017 r.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o współpracy Miasta Radymna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
7. Informacja Burmistrza Miasta o stanie mienia komunalnego oraz terenach inwestycyjnych w zasobach Miasta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2017 r. – Projekt 1.
9. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – Projekt 2.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Miasto Radymno placówkach oświatowych – Projekt 3.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Miasta Radymna do stanowienia o wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – Projekt 4.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości – Projekt 5.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego – Projekt 6.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących Radnym Rady Miejskiej oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli w Radymnie – Projekt 7.
15. Wnioski i zapytania radnych.
16. Interpelacje radnych.
17. Informacje i komunikaty.
18. Zakończenie obrad sesji.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

13 lutego 2017

Na Żywo - XL sesja Rady Miasta Jarosławia

13 lutego 2017 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta odbędzie się XL sesja Rady Miasta Jarosławia.

zobacz materiał »
12 lutego 2017

Walentynkowy Koncert Dobroczynny DLA MATEUSZA

Pomóżmy Mateuszowi wrócic do zdrowia! 

zobacz materiał »
9 lutego 2017

Na Żywo - XXVII sesja Rady Miejskiej w Radymnie

9 lutego 2017 r., o godz. 14.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej

zobacz materiał »
19 stycznia 2017

Konferencja Klubu Radnych PiS

Stanowisko Radnych PiS w sprawie budżetu - Konferencja prasowa

zobacz materiał »
19 stycznia 2017

Na żywo XXXIX sesja Rady Miasta Jarosławia

19 stycznia 2017 roku o godz. 9.00 odbędzie się XXXIX sesja Rady Miasta Jarosławia

zobacz materiał »