22 czerwca 2017

Na żywo - XLIX sesja Rady Miasta Jarosławia

Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji  w Jarosławiu za 2016 rok,

2)      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu za 2016 rok,

3)      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry w Jarosławiu za 2016 rok,

4)      w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,

5)      w sprawie zmiany w Uchwale budżetowej miasta Jarosławia na 2017 rok,

6)      w sprawie współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno - Ekonomiczną w Jarosławiu w zakresie realizacji projektów o charakterze miastotwórczym,

7)      w sprawie zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Miejską Jarosław projektu partnerskiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020, oś priorytetowa 1.ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza,

8)      w sprawie zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Miejską Jarosław projektu partnerskiego w ramach partnerskiego pn. „Dobra droga-lepsza dostępność" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020, Cel tematyczny 2. Poprawa dostępności regionów, rozwoju trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych (DOSTPĘPNOŚĆ), Priorytet 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury,

9)      w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,

10)    w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,

11)    w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

9 czerwca 2017

Na Żywo Wieczór Miłosierdzia

Ośrodek CARITAS w Zboiskach k/Sanoka

zobacz materiał »
4 czerwca 2017

Na Żywo 11. Regionalny Przegląd Zespołów Tańca Ludowego "Gacok"

Impreza organizowana w Gaci w powiecie przeworskim adresowana do młodzieży i osób dorosłych. Nazwa imprezy wywodzi się od jednego z najstarszych tańców tańczonych w Gaci i jej okolicach.

zobacz materiał »
29 maja 2017

Na Żywo XLVII sesja Rady Miasta Jarosławia

29 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia odbędzie się XLVII sesja Rady Miasta Jarosławia.

zobacz materiał »
27 kwietnia 2017

Na żywo - XLVI sesja Rady Miasta Jarosławia

27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia odbędzie się XLVI sesja Rady Miasta Jarosławia.

zobacz materiał »
1 kwietnia 2017

Na Żywo: XI Podkarpacki Przegląd Chórów - Pieśni Pasyjne

XI Podkarpacki Przegląd Chórów – Pieśni Pasyjne

zobacz materiał »