18 września 2017

Na Żywo : LIV sesja Rady Miasta Jarosławia

Proponowany porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III Przyjęcie protokołów:

- z LI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 31 lipca 2017 r.
- z LII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 sierpnia 2017 r.
IV Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków dla linii autobusowej komunikacji publicznej na terenie miasta Jarosławia,
2) w sprawie wyboru form dla prowadzenia działalności w zakresie zadań własnych Gminy Miejskiej Jarosław i powierzenia tych zadań gminnej spółce,
3) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
4) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
6) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
7) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
8) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
9) w prawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/17 obszaru "Kruhel Pełkiński Wschód" w Jarosławiu,
10) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr  12/2/2017 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jarosławia w rejonie ul. Kruhel Pełkiński,
11) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
12) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
13) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
14) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
15) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
16) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
17) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
18) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
19) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
20) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia gminnych jednostek  budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,
21) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
22) w sprawie zmiany w Uchwale budżetowej miasta Jarosławia na 2017 rok,
23) w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta Jarosławia,
24) w sprawie utworzenia Jarosławskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu,
25) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
26) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok.
V Informacja na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Jarosławia.
VI Przegląd stanu mienia komunalnego.

VII Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Jarosłaiwa oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2017 r.
VIII Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.
IX Informacja przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
X Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
XI Wolne wnioski i informacje.
XII Zakończenie obrad.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

14 września 2017

Na Żywo - LIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia

14 września br. (czwartek) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia odbędzie się LIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia.

zobacz materiał »
23 sierpnia 2017

LII Sesja Nadzwyczajna

LII Sesja Nadzwyczajna
zobacz materiał »
31 lipca 2017

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia

31 lipca br. nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia 

zobacz materiał »
16 lipca 2017

Na Żywo -DNI GMINY ZARZECZE

16 lipca 2017 r. na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Zarzeczu odbędzie się piąta edycja DNI GMINY ZARZECZE.

zobacz materiał »