23 października 2017

Na Żywo - LVI sesja Rady Miasta Jarosławia

Proponowany porządek obrad:
I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II Przyjęcie ślubowania nowo wybranych radnych.
III Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
IV Przyjęcie protokołów:

  • z LIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 14 września 2017 r.
  • z LIV sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 18 września 2017 r.
  • z LV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 9 października 2017 r.

V Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie miasta Jarosławia,
2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
3) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
4) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
5) w sprawie nadania nazw rondom w Jarosławiu,
6) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
7) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
8) w sprawie zaciągnięcia zobowiazań wykraczajacych poza rok budżetowy 2017,
9) w sprawie przyjęcia programu "Jarosławska Karta Seniora".
10) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Jarosławia,
11) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
12) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
13) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,

14) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,

15) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,

VI Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Jarosław w roku szkolnym 2016/2017.

VII Sprawozdanie z dzialalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

VIII Informacja przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz oświadczeniach majatkowych radnych za 2016 rok.

IX Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

X Wolne wnioski i informacje.

XI Zakończenie obrad.

Projekty uchwał opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia na stronie www.bip.jaroslaw.um.gov.pl.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

13 października 2017

Ostatni Wieczór Miłosierdzia w 2017

Ostatni Wieczór Miłosierdzia w Zboiskach k/Sanoka

zobacz materiał »
18 września 2017

Na Żywo : LIV sesja Rady Miasta Jarosławia

18 września 2017 r. (poniedziałek) odbędzie się LIV sesja Rady Miasta Jarosławia. Obrady rozpoczną się o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia 

zobacz materiał »
14 września 2017

Na Żywo - LIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia

14 września br. (czwartek) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia odbędzie się LIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia.

zobacz materiał »
23 sierpnia 2017

LII Sesja Nadzwyczajna

LII Sesja Nadzwyczajna
zobacz materiał »