22 listopada 2017

"Otwarta Firma" dla najmłodszych

Z EKONOMIĄ ZA PAN BRAT – od czwartoklasisty do gimnazjalisty

X Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości organizowanego przez Młodzieżową Fundację Przedsiębiorczości uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Stanisława Konarskiego już po raz kolejny biorą udział w tym projekcie. Od 13 do 17 listopada bieżącego roku szkolnego zaplanowano odwiedziny w kilkunasta firmach
i zakładach pracy na terenie Jarosławia. Inicjatywa służy powiększaniu wiedzy młodych ludzi z zakresu ekonomii, praw rynku oraz zasad funkcjonowania instytucji bądź firmy. Szkolnymi koordynatorami projektu są panie Agnieszka Tomaszewska i Justyna Tomas. Inni nauczyciele zaangażowani i odpowiedzialni za tę akcję to: Bożena Lenar - Iwanowicz, Anna Kołcun i Teresa Maciewicz.

Projekt Światowy Tydzień Przedsiębiorczości już po raz dziesiąty gości w Polsce
i jednocześnie jest realizowany w ponad 160 krajach na świecie. Jego pomysłodawcami są były premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, brytyjska rządowo - biznesowa organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana. Celem akcji jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspierać będzie przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi zmierzające do zaktywizowania rynku pracy oraz wzbogacenia go o rozwiązania proekonomiczne i prospołeczne.

Realizacja projektu w Szkole Podstawowej nr 2

im. Ks. Stanisława Konarskiego

W ramach projektu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarosławiu, w dniach od 13 do 17 listopada, odwiedzili: Miejską Komendę Powiatową Policji, Miejską Bibliotekę Publiczną im. Aleksandra Fredry, Sąd Rejonowy, Państwową Wyższą Szkołę Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza, Gazetę Jarosławską, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz dwa banki: Bank Spółdzielczy i Credit Agricole. Dodatkowo przeprowadzono w szkole zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży prowadzone przez przedstawicieli ZUS - u i Credit Agricole. Wymienione inicjatywy wzbogacają ofertę edukacyjną szkoły. Umożliwiają też młodzieży zaplanowanie przyszłej kariery zawodowej
i związanie jej z rodzinną miejscowością.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza również uczniów, nauczycieli
i przedsiębiorców do udziału w jeszcze jednym projekcie, mianowicie:
Otwarta firma. Propozycja stanowi, w szczególności dla przedsiębiorców i właścicieli małych firm, okazję do promowania swej marki, a także możliwość nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym.

Firmy i instytucje uczestniczące w wymienionych projektach stwarzają uczniom niepowtarzalną okazję do poznania rzeczywistych warunków pracy i bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami biznesu. Takie doświadczenia pozwalają również młodym ludziom podejmować bardziej przemyślane decyzje związane z planowaniem kariery w oparciu o rzetelne informacje uzyskane od praktyków.

Omawiany program obejmuje cztery moduły:

   1. Szkoła podstawowa, klasy I-III: Poznajemy zawody w miejscu pracy,

   2. Szkoła podstawowa, klasy IV-VII: Poznajemy przedsiębiorstwa w naszej

okolicy,

   1. Gimnazjum: Pracownik - przedsiębiorca – przedsiębiorstwo,

   2. Szkoła ponadgimnazjalna: Biznes przy tablicy.

13 listopad 2017

Wizyta przedszkolaków w bibliotece

W dniu 13 listopada dzieci z oddziału przedszkolnego naszej szkoły wraz z Panią Anną Nakonieczny odwiedziły Miejską Bibliotekę Publiczną im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu. Przedszkolaki z zainteresowaniem zapoznały się z nowym dla nich miejscem. Kilkoro z nich gościło wcześniej w bibliotece ze swoimi rodzicami, ale dla zdecydowanej większości była to pierwsza wizyta wśród tylu książek. Podczas wizyty w bibliotece dzieci miały możliwość przejść między regałami w wypożyczalni i zapoznać się z całym budynkiem biblioteki. Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem przeglądały książki znajdujące się na półkach, ale szczególne zainteresował ich dział dla dzieci. Wszystkim spodobały się kolorowe i bogato ilustrowane książeczki, które z chęcią oglądały i komentowały. Pani bibliotekarka w przystępny sposób opowiadała o bibliotece i o zbiorach znajdujących się na półkach. Dzieci zobaczyły, jak wygląda karta czytelnika oraz poznały zasady wypożyczania książek. Dowiedziały się także, jak należy dbać o książki. Na zakończenie spotkania pani bibliotekarka wręczyła naszym podopiecznym drobne upominki.

Przedstawiciele ZUS w szkole

W poniedziałek 13 listopada w ramach realizacji programu Otwarta Firma oraz
w efekcie współpracy miejscowego oddziału ZUS z naszą szkołą gościliśmy Panią Alicję Kochanowicz – Grabuś - Koordynator do spraw komunikacji i edukacji z oddziału ZUS w Rzeszowie. Uczniowie podczas spotkania mieli okazję dowiedzieć się od strony praktycznej, na czym polegają ubezpieczenia, jaka jest ich rola i jaką funkcję spełnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Temat okazał się bardzo interesujący. Aktywny udział uczniów w zajęciach został wyróżniony przez Panią koordynator nagrodami w formie gadżetów. Prowadząca zajęcia zapoznała też zebranych z prezentacją
Projekt z ZUS, który zrodził się z potrzeby budowania wśród młodego pokolenia Polaków przekonania, że o swoją przyszłość trzeba zadbać, właściwie ubezpieczając się już teraz.

Lekcja przedsiębiorczości w Banku Spółdzielczym

W ramach projektu Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości dnia 13 listopada 2017 r. uczniowie klasy 4 c pod opieką pań: Teresy Maciewicz i Katarzyny Piątek odwiedzili Bank Spółdzielczy. Celem tej niecodziennej wizyty było zapoznanie dzieci
z działalnością placówki oraz propagowanie oszczędzania pieniędzy wśród najmłodszych. Kierownik oddziału w ciekawy sposób opowiedział o codziennej pracy banku, jego historii, założycielach oraz przybliżył dzieciom zakres usług oferowanych przez tę instytucję. Podczas spotkania uczniowie mieli też okazję zwiedzić pomieszczenia banku. Spotkanie to dało uczniom możliwość poszerzenia wiedzy na temat bankowości oraz utwierdziło w przekonaniu, że warto oszczędzać. Na zakończenie spotkania każdy uczeń otrzymał drobny upominek.

Podczas wizyty w banku uczniowie:

 • poznali funkcjonowanie banku,

 • zapoznali się z zakresem obowiązków na różnych stanowiskach,

 • dowiedzieli się jakie studia należy wybrać, aby w przyszłości podjąć pracę w banku,

 • zrealizowali ciekawą lekcję w terenie.

14 listopad 2017

Lekcja w SĄDZIE

14 listopada uczniowie klasy 3e udali się do Sądu Rejonowego w Jarosławiu, gdzie oprócz zwiedzenia całego budynku, mieli okazję obejrzeć dwie sale sądowe. Następnie pani sędzia Anna Drabik w ciekawy sposób opowiedziała uczniom o pracownikach instytucji oraz wyjaśniła, na czym polega wykonywany przez nich zawód. Młodzież wykazała się dużym zainteresowaniem, gdyż nieczęsto można podpatrywać pracę sądu na żywo. Zebrani dowiedzieli się, jakie kwalifikacje sądowe ma przestępstwo oraz zostali przestrzeżeni, by w przyszłości nie mieć kłopotów z prawem, oczywiście dla własnego i rodzin dobra. Pani sędzia opowiadała również o tym, jakie normy obowiązują w sadzie jeśli chodzi o zachowanie i ubiór, udzieliła też odpowiedzi na wiele dodatkowych pytań. Ostatnim punktem wizyty była rozprawa sądowa, uczniowie, jako publiczność, mogli „podejrzeć”, jak w praktyce wygląda praca sędziów. Wszyscy uznali zgodnie, że było to bardzo pouczające doświadczenie.

Z wizytą w ZUS

Uczniowie klasy III a, 14 listopada, realizując program Otwarta Firma, udali się do jarosławskiego Zakładu Ubezpieczeń Publicznych. Na miejscu z zainteresowaniem obejrzeli prezentację na temat odwiedzanej instytucji, zwiedzili gabinet kierownika, pokoje pracowników, archiwum i inne pomieszczenia. Każdy mógł wcielić się w rolę dorosłego interesanta zakładu, pobrać bilet, wrzucić dokument do zusomatu, wejść do właściwego pokoju i odebrać na koniec imienne zaświadczenie. Z nagrodami i gadżetami wszyscy udali się do szkoły, planując po drodze kolejną wycieczkę.

Bankowcy dla najmłodszych

14 listopada 2017 roku uczniowie klasy 4a brali udział w zajęciach prowadzonych przez przedstawicieli Credit Agricole w Jarosławiu. W świat kredytów, lokat bankowych, obligacji, form płatności (także elektronicznych) oraz wartości „papierowego pieniądza” i jego zabezpieczenia wprowadziły nas przedstawicielki banku.

Panie stworzyły bardzo przyjazny klimat do zdobywania wiedzy. Z profesjonalizmem i konkretnie odpowiadały na pytania 9- latków i (co najważniejsze) uświadomiły uczniom konieczność ciągłego zdobywania wiedzy. Wybór takiej metody aktywizującej okazał się trafny. Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach, podejmowali dyskusję z prowadzącymi, a także aktywnie uczestniczyli w konkursie zorganizowanym na koniec zajęć. Oczywiście wszyscy zostali nagrodzeni. Mamy nadzieję na dalszą współpracę z przedstawicielami Credit Agricole w Jarosławiu.

15 listopad 2017

Uczniowie Szkoły podstawowej na Uczelni Wyższej

14 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 1 odwiedzili Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu, gdzie zorganizowano wykład z elementami warsztatowymi pod hasłem: "Jakich pracowników poszukują pracodawcy?".

Z uczniami spotkała się doc. dr Agnieszka Sobala - Gwosdz Zastępca Dyrektora ds. Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej. Uczniowie zostali zapoznani ze specyfiką funkcjonowania uczelni, jej rolą i znaczeniem dla środowiska lokalnego. W Instytucie Inżynierii Technicznej, wysłuchali prelekcji na temat pojęcia i istoty przedsiębiorczości. Warsztaty, w ramach największego na świecie wydarzenia promującego przedsiębiorczość, pozwoliły uzmysłowić uczniom, czy postrzegają samych siebie jako osoby przedsiębiorcze, wiążące przedsiębiorczość z wrodzonymi cechami charakteru, czy też traktują przedsiębiorczość jako cechę jedynie nabytą. Zajęcia okazały się ciekawe zarówno dla uczniów jak i opiekunów: Agnieszki Tomaszewskiej, Dominiki Staniszewskiej i Justyny Tomas, którzy zadawali liczne pytania.

16 listopad 2017

Zajęcia warsztatowe na

Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomiczna

w Jarosławiu

W ramach programu „Otwarta firma” pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno - Ekonomiczna w Jarosławiu specjalnie dla naszych uczniów przygotowali warsztaty: 

 • z automatyki z prezentacją profilu absolwenta informatyki, elektroniki. Zajęcia przeprowadził Pan inż. Lucjan Pelc,

 • warsztaty w laboratorium wytrzymałości materiałów  z prezentacją profilu absolwenta budownictwa Zajęcia przeprowadził dr inż. Marek Pańtak i student Janusz Niemiec.

Z wizytą w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu

16 listopada gimnazjaliści z klasy II d, pod Pań: Justyny Tomas i Anny Kolcun odwiedzili Komendę Powiatową Policji w Jarosławiu, gdzie zapoznali się
z funkcjonowaniem instytucji i specyfiką wykonywanego tam zawodu. Młodzież dowiedziała się wiele na temat pracy policjantów, zwiedziła budynek komendy oraz przypomniała sobie najważniejsze zasady bezpieczeństwa.

Otwarta Firma w Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu

W ramach projektu Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości dnia 16 listopada 2017 r. uczniowie klasy 2 a, pod opieką pań: Małgorzaty Spólnik i Anny Kołcun odwiedzili Miejską Bibliotekę Publiczną im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu. Głównym celem wizyty było pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania tej instytucji, jak również poznanie rzeczywistych warunków pracy bibliotekarzy. Na początku spotkania gimnazjaliści obejrzeli prezentację multimedialną na temat historii placówki. Dowiedzieli się, że biblioteka – poza zwykłą działalnością – organizuje także różne konkursy, imprezy i zajęcia edukacyjno - kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wszystkie te inicjatywy mają za zadanie promować czytelnictwo. Następnie pan bibliotekarz oprowadził uczniów po pomieszczeniach placówki, tłumacząc podział księgozbiorów na sektory związane z wiekiem czytelników oraz ich zainteresowaniami. Przypomniał procedurę wypożyczania książek, ich rezerwacji przez Internet oraz możliwości korzystania z czytelni, gdzie w ciszy można zrelaksować się nad lekturą lub skorzystać z pomocy komputera. Całe spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, było pouczające, a w przyszłości z pewnością zaowocuje częstszymi wizytami w bibliotece.

Poznajemy pracę dziennikarzy

Natomiast gimnazjaliści z klasy 3b z panem Robertem Gilarskim odwiedzili redakcję Gazety Jarosławskiej. Młodzież spotkała się z życzliwym przyjęciem ze strony kierownictwa i pracowników firmy. Funkcjonowanie gazety oraz blaski i cienie zawodu dziennikarskiego przybliżyła zastępca redaktora naczelnego.

Tekst i zdjęcia: 

Agnieszka Tomaszewska 

koordynator projektu "Otwarta Firma" 

SP nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jarosławiu 

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

16 listopada 2017

Zamiast Papierosa Zjedz Jabłko!

„Zamiast Papierosa Zjedz Jabłko” to hasło akcji profilaktycznej namawiającej do rzucenia palenia papierosów, która została zorganizowana 16 listopada w ZSBiO w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu.

zobacz materiał »
16 listopada 2017

Wirtualny turniej piłki nożnej

Uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, wyjątkowo w czwartek 16 listopada zamienili murawę na szkolną salę, a korki na pady i rozegrali turniej w popularniej grze FIFA.

zobacz materiał »
16 listopada 2017

Radosny Zakątek - od stycznia 2018

Trwają prace adaptacyjne w budynku przy ul. Kraszewskiego 1 na siedzibę pierwszego, miejskiego żłobka w Jarosławiu. Placówka rozpocznie działanie z początkiem nowego roku, będzie w niej miejsce dla 40 maluchów.

zobacz materiał »
14 listopada 2017

Kochasz dzieci? Nie pal śmieci?

14 listopada na jarosławskim rynku społeczność szkolna Szkoły Podstawowej nr 6 im. ks. Piotra Skargi zorganizowała happening postaw proekologicznych.

zobacz materiał »
11 listopada 2017

Patriotyczny program z przedszkola

Przedstawienie patriotyczne z okazji Święta Niepodległości

zobacz materiał »