16 listopada 2018

Jarosławskie. Drogi do Niepodległej

14 listopada w Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich odbyła się promocja publikacji pt. "Jarosławskie. Drogi do Niepodległej" powstałej
w ramach projektu "Jarosławskie dla Niepodległej".


Dyrektor Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich powitał przybyłych gości. W dalszej kolejności głos zabrały autorzy publikacji, pani Zofia Kostka-Bieńkowska, pani Krystyna Kieferling oraz pan Piotr Boruta. Pani Krystyna Kieferling opowiedziała o początkach Galicji aż do okresu autonomii,
o stratach i zniszczeniach wojennych podczas I wojny światowej na ziemi jarosławskiej. Na zagadnienia sytuacji politycznej w autonomicznej Galicji, wybuchu Wielkiej Wojny i udziału Jarosławian w walkach o niepodległość zwróciła uwagę kurator wystawy, pani Zofia Kostka-Bieńkowska. Przybliżono uczestnikom kwestie związane z pozyskiwaniem i digitalizowaniem pamiątek od osób prywatnych. Podczas spotkania nowowydane 

publikacje zostały w podziękowaniu za współpracę ofiarowane osobom
i instytucjom, które przyczyniły się do powstania wystawy "Jarosławskie dla Niepodległej" i wydawnictwa.

W dalszej kolejności głos zabrały autorzy publikacji, pani Zofia Kostka-Bieńkowska, Krystyna Kieferling oraz Piotr Boruta.


Publikacja dofinansowana ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Tekst i zdjęcia 

Ewelina Wojdyło

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

11 listopada 2018

Niepodległość w przedszkolu Bojanowskiego

Przedszkolaki z Niepublicznego przedszkola im. bł. Edmunda Bojanowskiego z okazji setnej rocznicy Niepodległości przedstawiły program patriotyczny. 

zobacz materiał »
9 listopada 2018

Wolność! Niepodległość! Polska!

9 listopada na placu przed kościołem pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu odbyło się widowisko historyczne.

zobacz materiał »
2 listopada 2018

Historia Szkoły w Pełkiniach

Szkoła Podstawowa w Pełkiniach niedawno obchodziła 140-lecie swojej działalności.

zobacz materiał »
17 września 2018

Dzień Sybiraka

17 września wspominamy losy tych, którzy zostali zesłani na Syberię. To szczególna data dla Sybiraków i Kresowian, jest symbolem naznaczenia ich życia.

zobacz materiał »
17 września 2018

100 lat Niepodległej, 100 lat Szkoły Budowlanej

100 lat Niepodległej, 100 lat Szkoły Budowlanej

zobacz materiał »