26 kwietnia 2019

NA ŻYWO: VI Sesja Rady Powiatu Przeworskiego

W dniu 26 kwietnia 2019 roku (piątek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10 odbędzie się VI sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przeworskiego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu przeworskiego na rok 2019.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/203/18 z dnia 9 marca 2018 roku w

sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki długoterminowej z budżetu Powiatu

Przeworskiego w roku 2018 dla SP ZOZ w Przeworsku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Rady Powiatu Przeworskiego Nr V/42/19 z dnia
1 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu

Podkarpackiemu na modernizację drogi wojewódzkiej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tryńcza realizacji zadania własnego Powiatu

Przeworskiego pn. „Przebudowa dróg powiatowych – budowa chodników na terenie Gminy

Tryńcza” oraz opracowanie koncepcji budowy mostu przez rz. Wisłok w miejscowości Gniewczyna

Łańcucka.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia przez Gminę Zarzecze zadania własnego

w zakresie oświaty polegającego na prowadzeniu Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w

Zarzeczu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej z Zespołu Szkół

Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej w Przeworsku

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.

Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji ds. opracowania statutu Powiatu Przeworskiego.

16. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018

roku”.

17. Sprawozdanie z działalności PCPR za rok 2018 oraz ocenę zasobów pomocy społecznej za 2018

rok .

18. Raport o stanie sanitarno- higienicznym Powiatu Przeworskiego za 2018 rok

19. Analiza stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej

Policji w Przeworsku za rok 2018.

20. Interpelacje i zapytania radnych.

21. Wnioski i oświadczenia.

22. Zakończenie sesji.

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w 2018 roku”. Sprawozdanie z działalności PCPR za rok 2018 oraz ocenę zasobów pomocy społecznej za 2018 rok. Raport o stanie sanitarno- higienicznym Powiatu Przeworskiego za 2018 rok oraz Analiza
stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku za rok 2018 zostało przesłane w wersji elektronicznej.


Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

25 kwietnia 2019

Święto 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej

Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej im. gen. dyw. Józefa Ludwika Zająca w Jarosławiu obchodził swoje święto. Główne uroczystości odbyły się na placu przy PWSTE, w czwartek 25 kwietnia. 

zobacz materiał »
25 kwietnia 2019

W czwartek burze na północy i wschodzie.

W czwartek na wschodzie i północy kraju pojawią się przelotne opady deszczu i burze. 

zobacz materiał »
24 kwietnia 2019

Magiczna nauka

Celem nowo powstałego Centrum Edukacji Kulturalnej w Jarosławiu jest nauka przez... zabawę.

 

zobacz materiał »
24 kwietnia 2019

Mobilne Centrum Edukacyjne w Jarosławiu

O możliwościach rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli w międzynarodowych projektach edukacyjnych rozmawiano w Jarosławiu podczas ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Wśród partnerów był m.in. Powiat Jarosławski i Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna.

zobacz materiał »
24 kwietnia 2019

NA ŻYWO: VII sesja Rady Miejskiej w Lubaczowie

VII sesja Rady Miejskiej w Lubaczowie  VIII kadencji 

zobacz materiał »