26 czerwca 2019

NA ŻYWO: VII Sesja Rady Gminy Zarzecze

VII Sesja Rady Gminy Zarzecze

INFORMACJA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2019.506)

zwołuje się na dzień 26 czerwca 2019 r. (tj. środa) na godz. 11:00 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 VII SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 z następującym porządkiem obrad:  

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej,
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 9. Debata nad raportem o stanie Gminy Zarzecze,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zarzecze absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w Zarzeczu,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w Zarzeczu,
 16. Dyskusja, wolne wnioski,
 17. Zamknięcie obrad Sesji.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

26 czerwca 2019

SOKÓŁ WYPADŁ Z GNIAZDA, POMOGLI POLICJANCI I STRAŻACY

Policjanci i strażacy pomogli wrócić do gniazda młodemu sokołowi miejskiemu, którego próba lotu zakończyła się niepowodzeniem. Mężczyzna, który znalazł ptaka, zaopiekował się nim do czasu przyjazdu funkcjonariuszy. Młody sokół bezpiecznie wrócił do gniazda.

zobacz materiał »
26 czerwca 2019

„Dzień Otwarty dla Nauczycieli w ZUS”

W związku z dużym zainteresowaniem oraz wpływającymi pytaniami związanymi z emeryturami nauczycielskimi, już po raz kolejny zapraszamy Państwa do udziału w akcji informacyjnej „Dzień Otwarty dla Nauczycieli w ZUS”.

zobacz materiał »
21 czerwca 2019

Noc Kupały

Tradycją jest, że w dniu przesilenia letniego organizowana jest Noc Kupały. 

zobacz materiał »
23 czerwca 2019

Dni Radawy 2019

Tegoroczne Dni Radawy odbyły się 22 i 23 czerwca.

zobacz materiał »
8 czerwca 2019

Retransmisja Gali Carpathian Warriors VI

Retransmisja Gali Carpathian Warriors VI

zobacz materiał »