8 listopada 2019

Jarosławski geniusz

Zobacz wywiad z Emilią Matrejek. Absolwentka Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych oraz laureatka konkursu „Matura na 100%” opowiada o nauce, swojej pasji i planach na przyszłość.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

20 września 2019

Konkurs "Matura na 100 procent” - Jarosław ma swoją Laureatkę

Emilia Matrejek, absolwentka Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Liecalnych im. A. Witkowskiego w Jarosławiu została Lauretką konkursu "Matura na 100%". Projekt realizowany przez krakowską fundację "Zawsze warto" oraz Centralną Komisję Egzaminacyjną ma na celu uhonorowanie i wyróżnienie najlepszych maturzystów. Zwieńczeniem projektu była uroczysta Gala, która odbyła się w Centrum Nauki Experyment w Gdyni. Na wydarzenie zaproszono Emilię oraz dyrektor ZSD-GiL, panią Renatę Tomaka-Pasternak, która podsumowała:

- Należy podkreślić, że w minionym roku szkolnym maturę zdawało 247 230 młodych osób, z czego Kapituła Projektu wyłoniła 25 wyróżniających się najlepszymi wynikami w skali całego kraju i ponadprzeciętnymi zdolnościami. Laureaci VI edycji pochodzą z 12 województw, a jedyną  Laureatką w województwie Podkarpackim została Emilia Matrejek, absolwentka Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnym im. A. Witkowskiego w Jarosławiu


Tegoroczna VI Gala odbyła się 20 września, gościli na niej również przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, Okręgowej oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a także rektorzy trójmiejskich uczelni. W trakcie Gali nastąpiła prezentacja Laureatów oraz uroczyste wręczenie nagród, a wykład specjalny nt. „Przemiany miłości” poprowadził prof. Bogdan Wojciszke (Uniwersytet Humanistyczno- Społeczny SWPW).   

Emilia Matrejek zdecydowała się na rozpoczęcie studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku: Międzynarodowy Biznes, Finanse i Zarządzanie. Jej największym mażeniem jest połączenie kariery zawodowej ze swoją pasją czyli gotowaniem, absolwentka ZSD-GiL rozważa w przyszłości poprowadzenie własnej restauracji. 

zobacz materiał »
16 października 2019

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II ma nową stołówkę

w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu zakończono prace remontowe i oddano do użytku odnowioną stołówkę dla wszystkich uczniów. OSW jest placówką prowadzoną przez Powiat Jarosławski.

W wyniku złożonego wniosku o uzyskanie dofinansowania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Szkoła Podstawowa nr 8 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu otrzymała kwotę 100 000,00 zł (z czego 80 000 zł wynosiło dofinansowanie, natomiast 20 000 zł stanowił wkład własny Powiatu Jarosławskiego). Warto nadmienić, że jest to jedna z niewielu szkół podstawowych  w województwie podkarpackim, która otrzymała takie wsparcie finansowe.

- W nowej jadalni z zdrowych posiłków, przygotowywanych we własnej kuchni, korzystać będą uczniowie przedszkola, szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia i szkoły przysposabiającej do pracy oraz wychowankowie mieszkający w internacie - wyjaśnia dyrektor placówki Wojciech Głąb. - Uczniowie Ośrodka z przyjemnością spożywają śniadania, obiady i kolacje w nowej stołówce szkolnej, twierdząc, że są one teraz jeszcze smaczniejsze - dodaje dyrektor.

W ramach otrzymanych środków finansowych wykonano prace remontowe i zakupiono dodatkowe wyposażenie gastronomiczne do kuchni oraz do jadalni, z której korzystają uczniowie i wychowankowie placówki. W pomieszczeniu jadalni wykonano prace mające na celu renowację podłoża i położenie nowej wykładziny podłogowej oraz pomalowano ściany. Zakupiono również nowe stoły i krzesła, które można dostosować do wzrostu dzieci i młodzieży.

zobacz materiał »
14 października 2019

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Jarosławskich szkołach

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej odbywają się w szkołach i instytucjach już od kilku dni. Święto wypadające dzisiaj jest okazją do odznaczenia zasłużonych pracowników oświaty. Również uczniowie mają w tym dniu swoje przywileje. Poza brakiem zajęć lekcyjnych w niektórych szkołach odbywa się ceremonia oficjalnego pasowania na ucznia. Pojawiliśmy się z kamerą w Jarosławskiej Szkole nr.2 imienia Stanisława Konarskiego by przyjrzeć się bliżej tej uroczystości.

zobacz materiał »
12 października 2019

Rok akademicki na PWSTE oficjalnie rozpoczęty.

ok akademicki na PWSTE oficjalnie rozpoczęty. Inauguracja odbyła się w Centrum Kultury Akademickiej na terenie kampusu uczelni. JM Rektor Krzysztof Rejman rozpoczął wystąpienie od słów Leonardo Da Vinci „Mądrość jest córką doświadczenia”. Rektor zapowiedział utworzenie nowych kierunków oraz poinformował o nawiązaniu współpracy z Politechniką Rzeszowską. W planach uczelni jest również budowa Centrum Popularyzacji Nauki, które poza ofertą naukową byłoby też inkubatorem przedsiębiorczości. Na jego terenie ma się również mieścić muzeum samochodów zabytkowych. JM Rektor Rejman zacytował w swoim przemówieniu również Horacego, który jest autorem sentencji Sapere aude, oznaczającej „Miejcie odwagę być mądrymi”

zobacz materiał »
11 października 2019

Centrum Popularyzacji Nauki - wspólne plany PWSTE i Gminy Miejskiej Jarosław

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu nawiązała z Gminą Miejską Jarosław współpracę, której owocem ma być powstanie na terenie miasta Centrum Popularyzacji Nauki. Inwestycja ma być zlokalizowana na należącym do uczelni terenie przy ulicy Poniatowskiego, sąsiadującym z Komendą Powiatową Policji oraz zakładem Mondelez. W skład kompleksu mają wchodzić cztery budynki: Budynek A - doświadczenia i nauka o ziemi; Budynek B - inkubator przedsiębiorczości i transfer nowych technologii; Budynek C - nowoczesne technologie budownictwa ogólnego, geodezja przestrzenna i fotogrametria, skaning laserowy; Budynek D - muzeum samochodów, strzelnica interaktywna, robotyka i mechanika, instytut ochrony zdrowia z centrum pierwszej pomocy oraz gastronomia. Łączna powierzchnia użytkowa ma wynosić około 8500 m2. Za poglądowe wizualizacje projektu dziękujemy Kancelarii Burmistrza Miasta.

zobacz materiał »