6 grudnia 2019

Rząd przygotował zmiany w formie dokonywania płatności podatkowych

Od 1 stycznia 2020 roku polski rząd wprowadza mikrorachunek podatkowy. Każdy przedsiębiorca, ale też wszystkie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej będą musiały dokonywać opłat z tytułu PIT, VAT oraz CIT na indywidualny rachunek podatkowy. Zwroty nadpłaconych kwot podatkowych będą natomiast realizowane bez zmian np. na indywidualny ROR.

Więcej szczegółów przekazuje pani Agata Wlekińska, ekspert z kancelarii prawnej Ecovis Legal Poland.

Dla przedsiębiorców będzie to kolejny rachunek, obok konta służącego do przelewów ZUS, który ma odciążyć służby fiskalne, o którym będzie trzeba pamiętać. Według pani Wlekińskiej, nowy mikrorachunek nie powinien jednak stanowić istotnego problemu zarówno dla mikroprzedsiębiorstw, jak i dużych podmiotów gospodarczych wypłacających wynagrodzenie wielu pracownikom. Podparciem tej opinii jest wyjaśnienie Ministerstwa Finansów mówiące, że pracodawcy będą przelewać zaliczki na podatek od wypłaconych wynagrodzeń na swój mikrorachunek.

Warto zaznaczyć, że w przypadku spółek osobowych, podatek VAT oraz zaliczki na podatek od wynagrodzeń pracowników będą wpłacane na mikrorachunek spółki. Wpłaty zaliczek na podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach spółki będą natomiast dokonywane na indywidualne konta wspólników.

Jak uzyskać dane swojego mikrorachunku?

By wygenerować mikrorachunek należy udać się do urzędu skarbowego, bądź odwiedzić stronę www.podatki.gov.pl, gdzie po podaniu numeru PESEL bądź NIP otrzymamy informację o przydzielonym nam koncie. Podatnicy, którzy prowadzą działalność i jednocześnie są zatrudnieni na umowę o pracę otrzymają aż dwa mikrorachunki bankowe. Płatności należy jednak dokoywać na ten przypisany do numeru NIP.

Istnieje również możliwość wpłacenia podatku za inną osobę na jej mikrorachunek podatkowy. Prawo do tego będą mieli członkowie najbliższej rodziny, aktualny właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej czy zastawu skarbowego w momencie, gdy podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym. Podatek może też uregulować każda osoba trzecia, jeśli kwota podatku nie będzie przekraczała 1000 zł, a treść dowodu wpłaty nie będzie budziła wątpliwości co do jej przeznaczenia. W ostatnim przypadku, gdy podatek przekroczy tę kwotę, podatnik (lub członek najbliższej rodziny) będzie musiał sam opłacić podatek, inaczej wpłata nie spowoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego – wyjaśnia ekspertka.

Zaległości w podatkach

W przypadku zaległości podatkowych, dokonanie wpłaty zaliczy ją na poczet zaległości o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku. Brak podania typu zobowiązania przez podatnika spowoduje rozliczenie zobowiązania o najstarszym terminie wymagalności.

Czemu dokładnie ma służyć ta zmiana?

Jak podaje komunikat prasowy przesłany przez kancelarię prawną Ecovis Legal Poland:
- Celem stworzenia mikrorachunku podatkowego jest umożliwienie szybkiego uzyskania informacji o niezaleganiu i ograniczenie liczby pomyłek w przelewach do urzędu skarbowego. Dla dużych przedsiębiorstw zatrudniających wielu pracowników nowa zmiana będzie stanowiła większe utrudnienie niż ułatwienie przez poświęcanie o wiele więcej czasu na zrobienie przelewów na każdy z mikrorachunków.

Źródło: komunikat prasowy kancelarii prawnej Ecovis Legal Poland

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

4 grudnia 2019

Podsumowanie VII Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV i AIDS

Adresatami olimpiady byli uczniowie klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych powiatu jarosławskiego. Olimpiada wiedzy o HIV i AIDS składała się z 2 etapów: szkolnego i powiatowego. Etap szkolny wyłonił najlepszych uczniów, którzy reprezentowali szkołę na etapie powiatowym.

zobacz materiał »
4 grudnia 2019

Niebezpieczne związki w lekach na cukrzycę

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, metformina, lek na cukrzycę zażywany przez niemal dwa miliony Polaków, zawiera rakotwórczą substancję. 

zobacz materiał »
3 grudnia 2019

Wykład pt. „Hawłowice Górne na tle osadnictwa okolic Pruchnika w średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym” w Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

W piątek, 29.11.2019 w Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich odbył się wykład pt. „Hawłowice Górne na tle osadnictwa okolic Pruchnika w średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym” prowadzony przez dr hab. Mariana Wolskiego, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

zobacz materiał »
3 grudnia 2019

Zaplanowano modernizację budynku przy ul. Jana Hetmana Tarnowskiego 1

Zabytkowy budynek przy ul. Jana Hetmana Tarnowskiego 1 w Jarosławiu zostanie zmodernizowany na potrzeby Powiatowego Ogniska Baletowego. 

zobacz materiał »
3 grudnia 2019

Gdzie szukać pomocy zimą - Komunikat Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Jarosławiu

Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przekazał informację,
w jakich jednostkach należy szukać pomocy zimą.

zobacz materiał »