2 stycznia 2020

Mały ZUS i Mały ZUS Plus – dla kogo i na jakich zasadach?

           Data wejścia w życie przepisów dotyczących tzw. Małego ZUS Plus została przesunięta z dnia 1 stycznia 2020 roku o miesiąc. Zgodnie ze zmianą ostatniego paragrafu ustawy wchodzi ona w życie z dniem 1 lutego 2020 roku. Zmiana ta jest rozwiązaniem dla najmniejszych firm, gdzie przychód za rok 2019 zamkną się w kwocie 120 tys. złotych.

Wnioski tylko do 8 stycznia!

            Obowiązuje siedmiodniowy termin zgłoszenia w ZUS wyrejestrowania
i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 5 rządowego projektu ustawy, powrócono do starego terminu 7 dni.

Mały ZUS plus - dla kogo?

            Jak zostało wspomniane na wstępie od 1 lutego 2020 roku więcej firm będzie miało możliwość skorzystania z nowej formy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

            Do końca stycznia 2020 roku przedsiębiorcy mają prawo korzystać z Małego ZUS na dotychczasowych zasadach (przychód z rocznej działalności gospodarczej nie może przekroczyć 30 – krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego
w grudniu ubiegłego roku – czyli 67 500 zł.

            Nie zmienia się również wymóg prowadzenia działalności gospodarczej
w poprzednim roku kalendarzowym przez okres nie mniejszy niż 60 dni kalendarzowych. Tylko w przypadku spełnienia tego warunku mamy możliwość skorzystania z Małego ZUS lub Małego ZUS Plus.

Mały ZUS i Mały ZUS Plus – kto nie skorzysta

            Aby móc skorzystać z Małego ZUS i Małego ZUS Plus należy spełnić odpowiednie wymogi dotyczącej przychodu oraz czasu prowadzenia działalności gospodarczej. Z przewidzianych ulg nie będzie można również skorzystać w sytuacji:

- rozliczania się na karcie podatkowej wraz z jednoczesnym korzystaniem ze zwolnienia z VAT (tacy przedsiębiorcy nie składają do urzędów skarbowych deklaracji VAT lub zeznań PIT z których pozyskiwane są dane do weryfikacji poprawności ustalenia podstawy składek przez ZUS),

- spełniania warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne wynoszących licząc od podstawy 30% minimalnego wynagrodzenia,

- podlegania ubezpieczeniom społecznym bądź ubezpieczeniu zdrowotnemu także
z tytułu innej pozarolniczej działalności na przykład jako wspólnik spółki jawnej,

- wykonywania dla byłego lub obecnego pracodawcy tego, co było robione dla niego jako pracownik w bieżącym lub w ubiegłym roku kalendarzowym,

- gdy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej korzystano z Małego ZUS przez okres 36 miesięcy,

Nie będzie również możliwości skorzystania z Małego ZUS lub Małego ZUS Plus
w momencie, gdy w poprzednim roku kalendarzowym prowadzona była działalność w charakterze:

twórcy, artysty, wykonywania wolnego zawodu, wspólnika spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, jednoosobowej spółki z o. o., osoby prowadzącej publiczną/ niepubliczną szkołę, placówkę inną formę wychowania przedszkolnego lub zespół placówek. 

Jak się zgłosić

Aby móc skorzystać z niższych składek, które zaczną obowiązywać w lutym 2020 należy podjąć odpowiednie kroki, a mianowicie:

  1. Gdy nie korzystałeś z Małego ZUS w 2019 r.

*wyrejestrować się z ubezpieczenia (Użyj formularza ZUS ZWUA),

*zgłosić się do ubezpieczenia z nowym kodem dla Małego ZUS (Użyj formularza ZUS ZUA lub ZUS ZZA – w sytuacji podlegania wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu),

*zgłosić się przez CEIDG lub złożyć dokumenty bezpośrednio do ZUS, w terminie do 8 stycznia 2020 r.

  1. Gdy nie korzystałeś z Małego ZUS do 31 stycznia 2020 r i spełniasz nowe zasady dla Mały ZUS Plus

*wyrejestrować się z ubezpieczenia (Użyj formularza ZUS ZWUA),

*zgłosić się do ubezpieczenia z nowym kodem dla Małego ZUS Plus (Użyj formularza ZUS ZUA lub ZUS ZZA – w sytuacji podlegania wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu),

*zgłosić się przez CEIDG lub złożyć dokumenty bezpośrednio do ZUS, w terminie do 29 lutego 2020.

  1. Gdy zaczynasz prowadzić działalność lub ją wznawiasz w 2020 r. 

*zgłosić się do ubezpieczenia z nowym kodem dla Małego ZUS Plus (Użyj formularza ZUS ZUA lub ZUS ZZA – w sytuacji podlegania wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu),

*zgłosić się przez CEIDG lub złożyć dokumenty bezpośrednio do ZUS, w terminie 7 dni od pierwszego dnia prowadzenia/ wznowienia działalności

  1. Gdy zacząłeś spełniać warunki Małego ZUS Plus w 2020 r.

*wyrejestrować się z ubezpieczenia (Użyj formularza ZUS ZWUA),

*zgłosić się do ubezpieczenia z nowym kodem dla Małego ZUS Plus (Użyj formularza ZUS ZUA lub ZUS ZZA – w sytuacji podlegania wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu),

*zgłosić się przez CEIDG lub złożyć dokumenty bezpośrednio do ZUS, w terminie 7 dni od pierwszego dnia, w którym zacząłeś spełniać warunki

 

WAŻNE!

Kody dla Małego ZUS i dla Małego ZUS Plus, podawane są na formularzach ZUS ZUA lub ZUS ZZA, to:

05 90 (jeśli nie masz ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy),

05 92 (jeśli masz ustalone prawo do renty).

 

Źródło: gov.pl, pit.pl

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

2 stycznia 2020

Czy będzie opłacało się nas wyleczyć? Czyli zmiany w ochronie zdrowia w 2020 roku

Aby trochę ochłonąć od nieprzyjemnych zmian związanych z podwyżkami w nowym roku, chcemy przedstawić kilka pozytywnych zmian, jakie ten rok nam przyniesie. A mowa tu nowych sposobach wyceny świadczeń, realizacji recept, no i oczywiście o temacie spędzającym sen z powiek chorujących, czyli kolejkach do lekarzy.

zobacz materiał »
31 grudnia 2019

Co robimy w Sylwestra?

Dzisiaj ostatni dzień w roku. O północy przywitamy kolejny dzień, a wraz z nim rozpoczną się lata 20 XXI wieku. Wybraliśmy się z kamerą na ulicę, by zapytać jak mieszkańcy Jarosławia będą świętować Sylwestra. Zobaczcie czego się dowiedzieliśmy.

zobacz materiał »
30 grudnia 2019

Nadciągają zmiany dla pracodawców i pracowników!

Co nas czeka w nowym roku – czyli zmiany dla pracowników i pracodawców.

zobacz materiał »
23 grudnia 2019

Akcja Szary Ekran - Jak oderwać się od telefonu w święta

Jak to się dzieje, że siedząc przy wigilijnym stole wielu z nas korci aby rzucić okiem na swój smartfon? Winę przypisuje się nasyceniu kolorami, które cieszą nasze oczy w takim stopniu, że coś ciągnie nasz wzrok na ekran. By łatwiej oderwać się w święta od telefonu można przyłączyć się do akcji "Szary Ekran".

zobacz materiał »
19 grudnia 2019

Jarmark Bożonarodzeniowy 2019

Wydarzenie będzie mieć miejsce na płycie jarosławskiego Rynku w dniach 19.12-21.12...

zobacz materiał »