30 stycznia 2020

Na Żywo XIX sesja Rady Miasta Jarosławia

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 grudnia 2019 r.

IV Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Jarosławia na 2020 rok,

2) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Jarosławia na lata 2020-2022,

3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Jarosław w roku szkolnym 2019/2020,

4) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty,

5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

7) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,

8) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,

9) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2020 rok,

10) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2020 rok,

11) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2020 rok,

12) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

13) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Jarosławia,

14) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2020 rok,

15) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Jarosław a Gminą Miejską Przemyśl na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Miejskiej Jarosław.

V Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Jarosławia na 2020 rok.

VI Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jarosławia na 2020 rok.

VII Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2019 rok.

VIII Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

IX Informacja przewodniczącego rady miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

X Wolne wnioski i informacje.

XI Zakończenie obrad.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

20 stycznia 2020

LIVE - XV SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2019.506)

zwołuje się na dzień 20 stycznia 2020 r. (tj. poniedziałek) na godz. 12:00 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

zobacz materiał »
30 grudnia 2019

Na Żywo XIV SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019. 506)

zwołuje się na dzień 30 grudnia 2019 r. (tj. poniedziałek) na godz. 10:00 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

zobacz materiał »
18 grudnia 2019

XI sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji

W dniu 18 grudnia 2019 roku (środa) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 odbędzie się XI sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji. Zapraszamy na transmisję z sesji.

zobacz materiał »
3 grudnia 2019

XIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2019.506) zwołuje się na dzień 3 grudnia 2019r. (tj. wtorek) na godz. 1700 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

zobacz materiał »
22 listopada 2019

XII SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019.506) zwołuje się na dzień
22 listopada 2019 r. (tj. piątek) na godz. 17:00 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

zobacz materiał »