31 stycznia 2020

XII Sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przeworskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tryńcza realizacji zadania własnego Powiatu Przeworskiego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej Nr P 1259 R Gniewczyna gr. powiatu Grodzisko Dolne – Giedlarowa wraz z przebudowa drogi”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tryńcza realizacji zadania własnego Powiatu Przeworskiego pn. "Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/120/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Przeworskiego na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu przeworskiego na rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do związku stowarzyszeń pod nazwą „Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna” zwana dalej „PROT” z siedzibą w Rzeszowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wysokość składki członkowskiej płatnej na rzecz związku stowarzyszeń pod nazwą „Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/230/18 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz ustalenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (V)” i wyrażenia zgody na jej realizację.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (VI)”
  i wyrażenie zgody na jego realizację.
 14. Sprawozdanie Starosty Przeworskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
  i Porządku w 2019 roku. 
 15.  Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia.
 17.  Zakończenie sesji.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

30 stycznia 2020

Na Żywo XIX sesja Rady Miasta Jarosławia

W czwartek, 30 stycznia 2020 roku, w sali narad jarosławskiego magistratu o godz. 9.00 rozpocznie się XIX posiedzenie Rady Miasta Jarosławia.

zobacz materiał »
20 stycznia 2020

LIVE - XV SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2019.506)

zwołuje się na dzień 20 stycznia 2020 r. (tj. poniedziałek) na godz. 12:00 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

zobacz materiał »
30 grudnia 2019

Na Żywo XIV SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019. 506)

zwołuje się na dzień 30 grudnia 2019 r. (tj. poniedziałek) na godz. 10:00 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

zobacz materiał »
18 grudnia 2019

XI sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji

W dniu 18 grudnia 2019 roku (środa) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 odbędzie się XI sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji. Zapraszamy na transmisję z sesji.

zobacz materiał »
3 grudnia 2019

XIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2019.506) zwołuje się na dzień 3 grudnia 2019r. (tj. wtorek) na godz. 1700 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

zobacz materiał »