24 lutego 2020

Na Żywo XX sesja Rady Miasta Jarosławia


Proponowany porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 stycznia 2020 r. 

IV Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu,

2) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,

3) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,

4) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

5) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,

6) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,

7) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2020 rok,

8) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2020 rok,

9) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2020 rok,

10) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2020 rok,

11) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

12) w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Jarosław.

V Omówienie merytorycznej działalności miejskich jednostek organizacyjnych:

a) Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu,

b) Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki,

c) Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu,

d) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa w Jarosławiu.

VI Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

VII Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

VIII Wolne wnioski i informacje.

IX Zakończenie obrad.

Projekty uchwał opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

31 stycznia 2020

XII Sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji

W dniu 31 stycznia 2020 roku  (piątek ) o godz. 11 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 odbędzie się XII sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji.

zobacz materiał »
30 stycznia 2020

Na Żywo XIX sesja Rady Miasta Jarosławia

W czwartek, 30 stycznia 2020 roku, w sali narad jarosławskiego magistratu o godz. 9.00 rozpocznie się XIX posiedzenie Rady Miasta Jarosławia.

zobacz materiał »
20 stycznia 2020

LIVE - XV SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2019.506)

zwołuje się na dzień 20 stycznia 2020 r. (tj. poniedziałek) na godz. 12:00 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

zobacz materiał »
30 grudnia 2019

Na Żywo XIV SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019. 506)

zwołuje się na dzień 30 grudnia 2019 r. (tj. poniedziałek) na godz. 10:00 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

zobacz materiał »
18 grudnia 2019

XI sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji

W dniu 18 grudnia 2019 roku (środa) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 odbędzie się XI sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji. Zapraszamy na transmisję z sesji.

zobacz materiał »