26 lutego 2020

Na Żywo XIII sesja Rady Powiatu Przeworskiego

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przeworskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu przeworskiego na rok 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu przeworskiego.
7. Podjęcie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki  krótkoterminowej  z budżetu Powiatu Przeworskiego w roku 2020 dla  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Przeworsku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki  długoterminowej z budżetu Powiatu Przeworskiego w roku 2020 dla  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Przeworsku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Przeworsku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie  zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Przeworsku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XII/131/20 Rady Powiatu Przeworskiego w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (V)" i wyrażenia zgody na jego realizację.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Jawornik Polski zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Przeworskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Przeworskiego na rok 2020.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Przeworskiego na 2020 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2020 - 2022.
18. Informacja na temat stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Przeworskiego – z działalności Komendy Powiatowej Policji.
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Wnioski i oświadczenia.
21. Zakończenie sesji.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

24 lutego 2020

Na Żywo XX sesja Rady Miasta Jarosławia

W poniedziałek, 24 lutego br., o godz. 9.00 w sali narad jarosławskiego ratusza (II piętro, pok. 26), odbędzie się XX posiedzenie Rady Miasta Jarosławia

zobacz materiał »
31 stycznia 2020

XII Sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji

W dniu 31 stycznia 2020 roku  (piątek ) o godz. 11 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 odbędzie się XII sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji.

zobacz materiał »
30 stycznia 2020

Na Żywo XIX sesja Rady Miasta Jarosławia

W czwartek, 30 stycznia 2020 roku, w sali narad jarosławskiego magistratu o godz. 9.00 rozpocznie się XIX posiedzenie Rady Miasta Jarosławia.

zobacz materiał »
20 stycznia 2020

LIVE - XV SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2019.506)

zwołuje się na dzień 20 stycznia 2020 r. (tj. poniedziałek) na godz. 12:00 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

zobacz materiał »
30 grudnia 2019

Na Żywo XIV SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019. 506)

zwołuje się na dzień 30 grudnia 2019 r. (tj. poniedziałek) na godz. 10:00 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

zobacz materiał »