22 marca 2020

Nie zapłacimy za zakupy gotówką?

W związku z rozprzestrzenianiem się na terenie naszego kraju koronawirusa Ministerstwo Rozwoju sugeruje, by dokonując zakupów korzystać z płatności zbliżeniowych kartami płatniczymi lub przy użyciu telefonów czy inteligentnych zegarków. Okazuje się, że w niektórych przypadkach nie zapłacimy w tej chwili przy pomocy gotówki.

Jak się okazuje, sklepy mogą podjąć decyzję, że nie będą przyjmować od klientów gotówki, co określa zasada swobody umów. Dotyczy ona m.in. Sposobów zapłaty za produkty bądź usługi. W sytuacji, gdy sprzedawca poinformuje klienta, o transakcjach wyłącznie bezgotówkowych (np. umieszczając taką informację w widocznym miejscu) to klient zobligowany będzie do zastosowania się do takich zasad.

Minister Finansów w odpowiedzi na liczne pytania w tym zakresie odsyła nas do ustawy na ten temat, która mówi, że:"Zgodnie z art. 3531 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny "Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego". Określona w tym przepisie zasada swobody umów, obejmuje swym zakresem również takie elementy stosunku umownego jak sposób zapłaty za oferowany produkt lub usługę.

W obecnym stanie prawnym nie ma stosownej regulacji prawnej, która bezpośrednio wyłączałaby możliwość swobodnego ustalenia kwestii zapłaty przez strony umowy i nakładałaby na podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w jaki sposób powinny przyjmować płatności za oferowane towary lub usługi (np. tylko gotówkowo, lub tylko bezgotówkowo). Przykładowo, treść art. 32 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim również jednoznacznie nie przesądza o zobligowaniu przedsiębiorców do przyjmowania płatności w gotówce (mimo przyznanego banknotom i monetom emitowanym przez NBP statusu prawnych środków płatniczych).

W przypadku umów zawieranych w formie pisemnej decydujące znaczenie będą więc miały postanowienia samej umowy dotyczące omawianej materii. W odniesieniu do umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, do zawarcia umowy w formie pisemnej najczęściej nie dochodzi. Jeśli w takim przypadku informacja o akceptowanych przez przedsiębiorcę sposobach płatności umieszczona została w jego lokalu, w miejscu widocznym dla osób chcących skorzystać z oferowanych przez niego towarów lub usług, to wydaje się, że takie zastrzeżenie można uznać za wiążące dla stron umowy, a ofertę przedsiębiorcy za skierowaną wyłącznie do określonego grona odbiorców, akceptujących określone przez przedsiębiorcę warunki dotyczące zapłaty za oferowane przez niego produkty."

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

19 marca 2020

Jest źle, a będzie jeszcze gorzej...

Jeszcze nie dawno zasypaliśmy państwa informacjami o zbliżających się podwyżkach cen śmieci i podwyżek żywności. Obecna sytuacja nie tylko nie pozwala na pozytywne prognozy w tym zakresie a wręcz przeciwnie.

zobacz materiał »
18 marca 2020

Podczas kwarantanny dzieci się nudzą...

Nie da się ukryć, że obecna sytuacja w Polsce jest wyzwaniem dla każdego z nas, nie tylko sam fakt przebywania ze sobą cała dobę sprawia, że bez możliwości złapania oddechu, tzw. chwili dla siebie stajemy się sfrustrowani i dochodzi do konfliktów. Szczególnym problemem w tym czasie są przede wszystkim nasi najmłodsi, którym pomóc musimy w odnalezieniu się w obecnej sytuacji.

zobacz materiał »
6 marca 2020

Parkomaty wyrastają jak grzyby po deszczu!

Nie da się ukryć, że obecnie zagęszczenie jest tak duże, iż znalezienie wolnego miejsca parkingowego graniczy z cudem. Skutkiem powyższego jest częste parkowanie w nieodpowiednich miejscach lub w sposób utrudniający ruch nie tylko drogowy, ale również pieszych na chodnikach. Nowe inwestycje w mieście w związku z prowadzoną działalnością, również nie zapewniają odpowiedniej ilości miejsc parkingowych.

zobacz materiał »
21 lutego 2020

Koronawirus? Nie! Mamy swój własny!

Zarówno w mediach, jak i w naszych prywatnych rozmowach koronawirus stanowił numer jeden. Spowodowało to przeoczenie problemu, jaki mamy. O czym mowa? Chodzi tu o popularną grypę.

zobacz materiał »
17 lutego 2020

Walentynkowe Morsowanie

Walentynki można świetować na różne sposoby i w różnych miejscach. Gorące Morsy z Jarosławia, Przemyśla, Sanoka i Rzeszowa świetnie się bawiły nad Zekiem w Radymnie.

zobacz materiał »