7 maja 2020

Na Żywo XXI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia

W czwartek, 7 maja, o godz. 13.00 odbędzie się XXI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Przewidywany porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Podjęcie uchwał:

1) w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław,

2) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie w 2020 roku zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020 w sprawie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji deszczowej dla dzielnicy nr 1 miasta Jarosławia w obrębie ulic: Kopystyńskiego, Fredry, Flisackiej, Zwierzynieckiej, Długosza, Nad Sanem",

3) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław,

4) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wraz z rozbudową publicznej drogi gminnej nr 111320R - ul. Kraszewskiego w Jarosławiu",

5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2020 rok,

6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2020 rok.

VI Zakończenie obrad.

Projekty uchwał opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

5 maja 2020

Na Żywo XIV sesja Rady Powiatu Przeworskiego

W dniu 5 maja 2020 roku (wtorek ) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 odbędzie się XIV sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji.

zobacz materiał »
19 kwietnia 2020

Na Żywo - Пряма трансляція з Собору Святого Івана Хрестителя у Перемишлі

Пряма трансляція з Собору Святого Івана Хрестителя у Перемишлі
zobacz materiał »
18 kwietnia 2020

Пряма трансляція з Собору Святого Івана Хрестителя у Перемишлі

Пряма трансляція з Собору Святого Івана Хрестителя у Перемишлі

zobacz materiał »
17 kwietnia 2020

Пряма трансляція з собору Святий Івана Хрестителя в Перемишлі Єрусалимська Утреня

Пряма трансляція з собору Святий Івана Хрестителя в Перемишлі Єрусалимська Утреня

zobacz materiał »
17 kwietnia 2020

Na Żywo Святого Івана Хрестителя у Перемишлі Велика П’ятниця

Пряма трансляція з Собор Святого Івана Хрестителя у Перемишлі Велика П’ятниця

zobacz materiał »