27 maja 2020

Samowola budowlana w 2020 roku – nowe przepisy

Jeśli w 2020 roku planujesz postawić na swojej posesji garaż lub dobudować pomieszczenie gospodarcze bądź dopiero planujesz wybudowanie domu na niedawno zakupionej nieruchomości, w pierwszej kolejności zadbać musisz o niezbędne formalności. W przeciwnym przypadku organy administracyjne uznają Twój budynek za tzw. samowolę budowlaną, a w związku z tym musisz liczyć się z dotkliwą karą.

W 2020 roku rząd zmienił zasady co do legalizowania samowoli budowlanych. Główna zmiana dotyczy terminu, przed którym legalizacja ma mieć przyjętą uproszczoną procedurę. Dotąd na legalizację obiektów wzniesionych bez pozwolenia mogli liczyć jedynie ci, co przedstawili ich zgodność z planem zagospodarowania lub warunkami zabudowy. W tym roku, po wejściu w życie nowych przepisów, legalizacja samowoli budowlanej ma być dostępna dla wszystkich budynków, które są użytkowane przez przynajmniej 20 lat, i została dla nich sporządzona ekspertyza techniczna oraz ekspertyza geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej.

Zgodnie z nowym prawem budowlanym zmiany mają mieć postać uproszczonej procedury i wyeliminować obowiązek uiszczenia opłaty legalizacyjnej. Główne znaczenie będzie tu ekspertyza techniczna, orzekająca, że budynek nadaje się do użytkowania oraz nie stwarza zagrożenia dla życia, oraz zdrowia ludzi.

Organ nadzoru budowlanego w swojej roli ograniczać się będzie do:
sprawdzenia kompletności przedłożonych dokumentów,
sprawdzenia, czy obiekt nie był wcześniej przedmiotem postępowania w nadzorze budowlanym
nie będzie potrzebne badanie zgodności legalizowanego obiektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Kara za dokonanie samowoli budowlanej może mieć postać wydania decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego wybudowanego bez pozwolenia na budowę lub uprzedniego zgłoszenia inwestycji. Obecnie nie istnieją żadne granice czasowe, które anulowałyby taką sankcję. Oznacza to, że nakaz rozbiórki może dotyczyć zarówno obiektu użytkowanego od roku, jak i od 10,20 czy 30 lat. Innym rodzajem sankcji o charakterze administracyjnym jest także konieczność uiszczenia opłaty legalizacyjnej za dopuszczenie samowoli budowlanej do użytkowania.

W przypadku konsekwencji wynikających z przepisów karnych prawo budowlane wskazuje, że kto wykonuje roboty budowlane bez uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia inwestycji podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

25 maja 2020

Szykują się mniejsze odprawy

W planowanej tarczy 4.0, o której wspominaliśmy w poprzednim artykule, mają zostać zmniejszone również wysokości odpraw wypłacanych pracownikom, by w ten sposób ulżyć firmom zmagającym się z koronawirusem.
Rykoszetem dostaną w ten sposób osoby przechodzące na emeryturę. Omawiane ograniczenie będzie także ich dotyczyć. Pracownicy przechodzący na emeryturę mogą stracić tysiące złotych!

zobacz materiał »
20 maja 2020

Harmonogram egzaminów 2020

Jak zapowiadano, informacje o terminach tegorocznych egzaminów pojawiły się z odpowiednim wyprzedzeniem. Z uwagi na pandemię koronawirusa egzamin ósmoklasisty nie mógł odbyć się w pierwotnie założonym terminie. Istotne było bowiem to by przeprowadzić je w sposób nikogo nie krzywdzący, a zarazem maksymalnie bezpieczny.

zobacz materiał »
19 maja 2020

Kwarantanna dla Polaków pracujących w UE zniesiona

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. mówi, że w czasie trwania pandemii osoby przyjeżdżające do Polski będą zobowiązane do: przekazania na granicy informację nt. miejsca zamieszkania bądź miejsca, w którym będą przebywać a także numer telefonu. Informacje te będą przekazywane przez straż graniczna wojewodom oraz odpowiednim służbom sanitarnym.

zobacz materiał »
18 maja 2020

Projekt ustawy antyprzemocowej

Ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy przewiduje, że w przypadku sprawcy przemocy policja będzie mogła wydać nakaz natychmiastowego opuszczenia zajmowanego wspólnie z ofiarą mieszkania lub zakaz zbliżania się. W sytuacji, gdy sprawca się nie zastosuje, grozić mu będzie kara finansowa lub areszt.

zobacz materiał »
15 maja 2020

Idziesz do dentysty? Dostaniesz po kieszeni!

Epidemia wszystkim daje się we znaki, niestety kolejne etapy odmrażania gospodarki niemile zaskakują wzrostami cen w wielu sektorach. Także usług dentystycznych czy stomatologicznych. Udając się do gabinetów po ponownym ich otwarciu, możemy być niemiło zaskoczeni. Nowe cenniki biją po oczach.

zobacz materiał »