28 maja 2020

Laptopy z projektu "Zdalna Szkoła" trafiły do powiatowych szkół średnich

Laptopy z projektu "Zdalna Szkoła" trafiły do powiatowych szkół średnich. 

27 maja br. w trybie zdalnym odbyła się XXII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego na której przekazano informacje o przygotowaniach szkół średnich do zbliżających się egzaminów maturalnych, a także o zakupie przez samorząd powiatowy sprzętu komputerowego w ramach projektu „Zdalna szkoła” ze 100% dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

Radni przyjęli także uchwały dotyczące zmian w budżecie powiatowym (m.in. inwestycji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, przebudowy dróg powiatowych i zmniejszenia subwencji oświatowej, która wynika z urealnienia przez ministra finansów wydatków na ten cel), Ocenę Zasobów Społecznych Pomocy Społecznej za 2019 rok oraz sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku na obszarze Powiatu Jarosławskiego za 2019 rok.

Całość sesji dostępna jest na stronie https://www.youtube.com/watch?v=S9Dz11phoHI&feature=emb_err_woyt

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

27 maja 2020

Samowola budowlana w 2020 roku – nowe przepisy

Jeśli w 2020 roku planujesz postawić na swojej posesji garaż lub dobudować pomieszczenie gospodarcze bądź dopiero planujesz wybudowanie domu na niedawno zakupionej nieruchomości, w pierwszej kolejności zadbać musisz o niezbędne formalności. W przeciwnym przypadku organy administracyjne uznają Twój budynek za tzw. samowolę budowlaną, a w związku z tym musisz liczyć się z dotkliwą karą.

zobacz materiał »
25 maja 2020

Szykują się mniejsze odprawy

W planowanej tarczy 4.0, o której wspominaliśmy w poprzednim artykule, mają zostać zmniejszone również wysokości odpraw wypłacanych pracownikom, by w ten sposób ulżyć firmom zmagającym się z koronawirusem.
Rykoszetem dostaną w ten sposób osoby przechodzące na emeryturę. Omawiane ograniczenie będzie także ich dotyczyć. Pracownicy przechodzący na emeryturę mogą stracić tysiące złotych!

zobacz materiał »
20 maja 2020

Harmonogram egzaminów 2020

Jak zapowiadano, informacje o terminach tegorocznych egzaminów pojawiły się z odpowiednim wyprzedzeniem. Z uwagi na pandemię koronawirusa egzamin ósmoklasisty nie mógł odbyć się w pierwotnie założonym terminie. Istotne było bowiem to by przeprowadzić je w sposób nikogo nie krzywdzący, a zarazem maksymalnie bezpieczny.

zobacz materiał »
19 maja 2020

Kwarantanna dla Polaków pracujących w UE zniesiona

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. mówi, że w czasie trwania pandemii osoby przyjeżdżające do Polski będą zobowiązane do: przekazania na granicy informację nt. miejsca zamieszkania bądź miejsca, w którym będą przebywać a także numer telefonu. Informacje te będą przekazywane przez straż graniczna wojewodom oraz odpowiednim służbom sanitarnym.

zobacz materiał »
18 maja 2020

Projekt ustawy antyprzemocowej

Ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy przewiduje, że w przypadku sprawcy przemocy policja będzie mogła wydać nakaz natychmiastowego opuszczenia zajmowanego wspólnie z ofiarą mieszkania lub zakaz zbliżania się. W sytuacji, gdy sprawca się nie zastosuje, grozić mu będzie kara finansowa lub areszt.

zobacz materiał »