29 maja 2020

Naruszone prawo do obrony? – Tarcza 4.0

Skierowana do komisji finansów czwarta tarcza antykryzysowa zmienia kodeks postępowania karnego. Jeśli tarcza zostanie przyjęta w obecnym kształcie, sąd będzie mógł w sposób zdalny połączyć się z podejrzanym, co do którego prokuratura wystąpiła o pozbawienie wolności.

Na chwilę obecną po zatrzymaniu podejrzanego śledczy mają 48 godzin na skierowanie wniosku o tymczasowe aresztowanie. Sąd następnie musi rozpatrzeć wniosek w ciągu kolejnych 24 godzin na posiedzeniu, w którym osobiście bierze udział podejrzany oraz jego obrońca.

Jednak jeżeli tarcza 4.0 wejdzie w życie w planowanej wersji, to doprowadzenie podejrzanego na salę sądową nie będzie już koniecznością. Sędzia będzie miał możliwość połączyć się z nim przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jednoczesny bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku na odległość. W takiej sytuacji podejrzanemu towarzyszyć będzie asystent prokuratora, a jeśli będzie się on już znajdował w areszcie -funkcjonariusz Służby Więziennej.

Zmiany przewidują, że obrońca będzie mógł pojechać do swojego klienta i wspólnie z nim brać udział w zdalnym posiedzeniu. Z jednym wyjątkiem wynikającym z ustawy. Jeśli sądowi będzie się spieszyć w związku z 24-godzinnym terminem, będzie miał możliwość zobowiązać adwokata do stawienia się na sali i uczestniczenia poprzez oglądanie swojego klienta jedynie na ekranie.

Nie da się w tym miejscu nie zauważyć problemu braku bardziej osobistego kontaktu obrońcy z podejrzanym. Adwokat wprawdzie będzie mógł poprosić o przerwę w posiedzeniu i zadzwonić do swojego klienta. Tu jednak znów sąd będzie mógł się na to nie zgodzić, jeśli będzie pod presją czasu lub w sytuacji gdzie taki telefon mógłby zakłócić prawidłowy przebieg posiedzenia.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

28 maja 2020

Laptopy z projektu "Zdalna Szkoła" trafiły do powiatowych szkół średnich

Sprzęt do edukacji zdalnej został przekazany najbardziej potrzebującym uczniom.

zobacz materiał »
27 maja 2020

Samowola budowlana w 2020 roku – nowe przepisy

Jeśli w 2020 roku planujesz postawić na swojej posesji garaż lub dobudować pomieszczenie gospodarcze bądź dopiero planujesz wybudowanie domu na niedawno zakupionej nieruchomości, w pierwszej kolejności zadbać musisz o niezbędne formalności. W przeciwnym przypadku organy administracyjne uznają Twój budynek za tzw. samowolę budowlaną, a w związku z tym musisz liczyć się z dotkliwą karą.

zobacz materiał »
25 maja 2020

Szykują się mniejsze odprawy

W planowanej tarczy 4.0, o której wspominaliśmy w poprzednim artykule, mają zostać zmniejszone również wysokości odpraw wypłacanych pracownikom, by w ten sposób ulżyć firmom zmagającym się z koronawirusem.
Rykoszetem dostaną w ten sposób osoby przechodzące na emeryturę. Omawiane ograniczenie będzie także ich dotyczyć. Pracownicy przechodzący na emeryturę mogą stracić tysiące złotych!

zobacz materiał »
20 maja 2020

Harmonogram egzaminów 2020

Jak zapowiadano, informacje o terminach tegorocznych egzaminów pojawiły się z odpowiednim wyprzedzeniem. Z uwagi na pandemię koronawirusa egzamin ósmoklasisty nie mógł odbyć się w pierwotnie założonym terminie. Istotne było bowiem to by przeprowadzić je w sposób nikogo nie krzywdzący, a zarazem maksymalnie bezpieczny.

zobacz materiał »
19 maja 2020

Kwarantanna dla Polaków pracujących w UE zniesiona

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. mówi, że w czasie trwania pandemii osoby przyjeżdżające do Polski będą zobowiązane do: przekazania na granicy informację nt. miejsca zamieszkania bądź miejsca, w którym będą przebywać a także numer telefonu. Informacje te będą przekazywane przez straż graniczna wojewodom oraz odpowiednim służbom sanitarnym.

zobacz materiał »