3 czerwca 2020

Nie będzie nieklasyfikowanych uczniów?

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka kwarantanna w wielkim stopniu odbiła się na uczniach, którzy musieli się odnaleźć w nowej rzeczywistości związanej ze zdalną nauką. W związku z tym zaapelował on o promocję wszystkich uczniów do następnej klasy.

W pierwszym tygodniu od zamknięcia szkół nikt nie wiedział, czy oceny wystawione w czasie nauki na odległość mogą być brane pod uwagę przy klasyfikacji końcoworocznej. Wydane w późniejszym czasie rozporządzenie sprecyzowało, że decyzję o tym podejmował będzie dyrektor, a do jego obowiązków należeć ma obowiązek uzgodnienia z nauczycielami, w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza uczniów oraz jego postępy w nauce.

Pomysły były różne np. by nie brać pod uwagę ocen wystawionych w czasie zdalnej nauki, a ocenę końcoworoczną ustalić na podstawie ocen z poprzedniego roku i półrocza, pojawiły się także sugestie, by w tym roku wszyscy uczniowie automatycznie dostali promocję do następnej klasy, o co apelował sam Rzecznik Praw Dziecka:

"Mój apel, jako Rzecznika Praw Dziecka jest taki, żeby nieco złagodzić te konsekwencje. A w jaki sposób? Na radach pedagogicznych do tych arytmetycznych wyników, które wychodzą z ocen jednostkowych, sprawdzianów, klasówek, odpytań, po prostu zróbmy plus jeden. Proszę o to, aby oceny dla wszystkich uczniów w Polsce były plus jeden od Rzecznika Praw Dziecka i od was drodzy nauczyciele"

Zarówno rodzice, jak i dzieci musieli się do tego przygotować. Na barkach rodziców spadła pomoc dzieciom z wielu przedmiotów szkolnych i pogodzenie tego z codziennymi obowiązkami i pracą zawodową.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

29 maja 2020

Naruszone prawo do obrony? – Tarcza 4.0

Skierowana do komisji finansów czwarta tarcza antykryzysowa zmienia kodeks postępowania karnego. Jeśli tarcza zostanie przyjęta w obecnym kształcie, sąd będzie mógł w sposób zdalny połączyć się z podejrzanym, co do którego prokuratura wystąpiła o pozbawienie wolności.

zobacz materiał »
28 maja 2020

Laptopy z projektu "Zdalna Szkoła" trafiły do powiatowych szkół średnich

Sprzęt do edukacji zdalnej został przekazany najbardziej potrzebującym uczniom.

zobacz materiał »
27 maja 2020

Samowola budowlana w 2020 roku – nowe przepisy

Jeśli w 2020 roku planujesz postawić na swojej posesji garaż lub dobudować pomieszczenie gospodarcze bądź dopiero planujesz wybudowanie domu na niedawno zakupionej nieruchomości, w pierwszej kolejności zadbać musisz o niezbędne formalności. W przeciwnym przypadku organy administracyjne uznają Twój budynek za tzw. samowolę budowlaną, a w związku z tym musisz liczyć się z dotkliwą karą.

zobacz materiał »
25 maja 2020

Szykują się mniejsze odprawy

W planowanej tarczy 4.0, o której wspominaliśmy w poprzednim artykule, mają zostać zmniejszone również wysokości odpraw wypłacanych pracownikom, by w ten sposób ulżyć firmom zmagającym się z koronawirusem.
Rykoszetem dostaną w ten sposób osoby przechodzące na emeryturę. Omawiane ograniczenie będzie także ich dotyczyć. Pracownicy przechodzący na emeryturę mogą stracić tysiące złotych!

zobacz materiał »
20 maja 2020

Harmonogram egzaminów 2020

Jak zapowiadano, informacje o terminach tegorocznych egzaminów pojawiły się z odpowiednim wyprzedzeniem. Z uwagi na pandemię koronawirusa egzamin ósmoklasisty nie mógł odbyć się w pierwotnie założonym terminie. Istotne było bowiem to by przeprowadzić je w sposób nikogo nie krzywdzący, a zarazem maksymalnie bezpieczny.

zobacz materiał »