10 czerwca 2020

"Ciąża plus" już od 1 lipca!

Ustawa nazywana „Ciąża plus” ma wejść w życie 1 lipca 2020 r. Przyznaje kobietom w ciąży prawo bezpłatnego dostępu do leków. Dostęp do bezpłatnych leków będzie przysługiwał kobietom przez cały okres ciąży (objęcie omawianym uprawnieniem kobiet w okresie połogu zostało odrzucone przez sejm)
Za podstawę do nabycia uprawnień do darmowych leków będzie, stwierdzenie ciąży przez:
lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub
lekarza w trakcie odbywania specjalizacji w tej dziedzinie, lub
położna podstawowej opieki zdrowotnej, lub położna wykonująca świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni położniczo-ginekologicznej.
Wyżej wymienione osoby będą uprawnione do wydania recepty. Będą mogły także wydać odpowiednie zaświadczenie, na podstawie którego receptę będzie mógł wypisać inny lekarz.
Zaświadczenie takie będzie ważne przez cały okres ciąży, jednak nie dłużej niż 15 dni po planowanej dacie porodu wskazanej w tym dokumencie.
Jakie leki będą darmowe?
W terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zostanie przedstawiony wykaz bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży. Wykaz ten ma obejmować leki na receptę, których stosowanie przez kobiety będące w ciąży jest niezbędne do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych wynikających z ciąży.
Omawiane przepisy przewidują ponadto wdrożenie mechanizmu, polegającego na ograniczeniu listy leków refundowanych dla kobiet w ciąży. Taka sytuacja będzie miała miejsce w przypadku, gdy ze sprawozdań przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wyniknie, iż w pierwszym półroczu danego roku nastąpiło faktyczne przekroczenie 60% limitu wydatków na ten rok.
Ograniczenie to nastąpi w drugim półroczu danego roku, nie później jednak niż wraz z ogłoszeniem drugiej listy leków refundowanych wydawanego w tym półroczu.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

9 czerwca 2020

Opłaty za autostradę – nowelizacja przepisów

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o drogach publicznych reguluje kwestię poboru opłat, który będzie realizowany za pomocą pozycjonowania satelitarnego (a nie na podstawie systemu radiowego jak to miało miejsce do tej pory), do uiszczenia opłaty będzie można wykorzystać darmową aplikację mobilną, która ma ułatwić to zadanie.

zobacz materiał »
5 czerwca 2020

Masz oczko wodne czy basen? - Uważaj na nowe prawo pierwokupu!

Uruchomienie od lipca programu Moja woda, ochrzczonego za sprawą słów Andrzeja Dudy mianem programu dopłat do oczek wodnych, ma na celu ograniczenie skutków oraz występowania suszy w Polsce. Niewiele z nas jednak wie, że skorzystanie z tej dopłaty niesie za sobą pewien niedogodny haczyk.

zobacz materiał »
3 czerwca 2020

Nie będzie nieklasyfikowanych uczniów?

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka kwarantanna w wielkim stopniu odbiła się na uczniach, którzy musieli się odnaleźć w nowej rzeczywistości związanej ze zdalną nauką. W związku z tym zaapelował on o promocję wszystkich uczniów do następnej klasy.

zobacz materiał »
29 maja 2020

Naruszone prawo do obrony? – Tarcza 4.0

Skierowana do komisji finansów czwarta tarcza antykryzysowa zmienia kodeks postępowania karnego. Jeśli tarcza zostanie przyjęta w obecnym kształcie, sąd będzie mógł w sposób zdalny połączyć się z podejrzanym, co do którego prokuratura wystąpiła o pozbawienie wolności.

zobacz materiał »
28 maja 2020

Laptopy z projektu "Zdalna Szkoła" trafiły do powiatowych szkół średnich

Sprzęt do edukacji zdalnej został przekazany najbardziej potrzebującym uczniom.

zobacz materiał »