19 czerwca 2020

Bon turystyczny trafił do sejmu! - Szczegóły!

Skierowany do Sejmu projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym przysługiwać będzie jako świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością będzie to bon o kwocie 1000 zł.

Jeżeli projekt zostanie podpisany to ważność takiego bonu to koniec marca 2022 r. Istotne jest, że decydować będzie data płatności, czyli usługa może zostać zrealizowana po tym terminie, ale ważne, żeby była opłacona.

Bon turystyczny będzie przysługiwał beneficjentom programu Rodzina 500+. Na każde dziecko, na które pobierane jest świadczenie, przysługiwać będzie jedno świadczenie w formie bonu 500 zł. Skorzystać z bonu będą mogły wszystkie dzieci urodzone do końca marca 2022 r.

Rodzice dzieci niepełnosprawnych otrzymają na dziecko dodatkowe 500 zł, czyli na dzieci z niepełnosprawnością będzie można otrzymać 1000 zł w formie bonu, co opisano w uzasadnieniu do projektu:
"Dodatkowe wsparcie kierowane do rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne stanowi przejaw troski o te osoby. Przyznanie rodzicom i opiekunom dzieci niepełnosprawnych dodatkowego świadczenia w formie bonu w wysokości 500 zł jest formą realnego, efektywnego instytucjonalnego wsparcia – mechanizmem stwarzającym rzeczywistą możliwość uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin w życiu społecznym poprzez ich udział w rekreacji i wypoczynku, przeciwdziałając w ten sposób ich społecznemu wykluczeniu"
Bon po podpisaniu ustawy należało będzie aktywować na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poprzez potwierdzenie bądź aktualizację danych. Po aktywacji bonu jego numer zostanie wysłany na adres e-mail lub na podany numer telefonu.
Wykorzystanie bonu będzie umożliwiało opłacenie wyłącznie noclegu, imprez turystycznych i usług świadczonych na terenie kraju. Obiekty obsługujące omawiany bon zostaną opublikowane na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

18 czerwca 2020

Zdalne lekcje po wakacjach?

Jeżeli sytuacja związana z epidemią będzie tego wymagała, czekać nas będzie powrót do nauki zdalnej od września. Najprawdopodobniej obowiązkowe będzie prowadzenie zajęć internetowych odpowiadających stacjonarnemu planowi lekcji.

zobacz materiał »
15 czerwca 2020

Rozszerzenie uprawnień dla kierowców kat. B

Projekt nowej ustawy pozwolić może na rozszerzenie uprawnień kierowców z prawem jazdy na kategorie B. Ma to pozwolić kierowcom na prowadzenie samochodów o większej masie. Z pewnością wprowadzenie takich regulacji pozwoli na znaczne ułatwienie pracy w transporcie.

zobacz materiał »
14 czerwca 2020

Kupujesz samochód używany? Sprawdź, co powinieneś wiedzieć o rękojmie!

Nie da się ukryć, że kupując samochód z drugiej ręki, można czuć bezradność w obliczu wad, które najczęściej wychodzą na jaw po przeglądzie technicznym. Warto pamiętać, że nowy nabywca wcale nie jest pozbawiony ochrony prawnej w tej dziedzinie, która pomaga wyegzekwować od sprzedającego rekompensatę lub pozwala nawet na odstąpienie od umowy. Taką ochroną jest właśnie tytułowa rękojmia.

zobacz materiał »
10 czerwca 2020

"Ciąża plus" już od 1 lipca!

Ustawa nazywana „Ciąża plus” ma wejść w życie 1 lipca 2020 r. Przyznaje kobietom w ciąży prawo bezpłatnego dostępu do leków. Dostęp do bezpłatnych leków będzie przysługiwał kobietom przez cały okres ciąży (objęcie omawianym uprawnieniem kobiet w okresie połogu zostało odrzucone przez sejm)

zobacz materiał »
9 czerwca 2020

Opłaty za autostradę – nowelizacja przepisów

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o drogach publicznych reguluje kwestię poboru opłat, który będzie realizowany za pomocą pozycjonowania satelitarnego (a nie na podstawie systemu radiowego jak to miało miejsce do tej pory), do uiszczenia opłaty będzie można wykorzystać darmową aplikację mobilną, która ma ułatwić to zadanie.

zobacz materiał »