23 czerwca 2020

Alimenty natychmiastowe

Wysokość alimentów natychmiastowych w 2020 roku
W sejmie trwają prace nad natychmiastowym świadczeniem alimentacyjnym. Pierwsze obwieszczenie, odnośnie kwot alimentów natychmiastowych Minister Sprawiedliwości powinien ogłosić do 30 listopada 2020 r.
Omawiany projekt dotyczył będzie wprowadzenia natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych (Przedmiotowe przepisy mają wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia). Do czasu ogłoszenia przez
Ministra Sprawiedliwości kwot alimentów natychmiastowych obowiązywać będą poniższe stawki:
496 zł – na jedno dziecko,
450 zł – na każde z dwojga dzieci pochodzące od tych samych rodziców,
404 zł – na każde z trojga dzieci pochodzące od tych samych rodziców,
359 zł - na każde z czworga dzieci pochodzące od tych samych rodziców,
313 zł – na każde z pięciorga i więcej dzieci pochodzących od tych samych rodziców.
Nowe regulacje mają pomóc rodzicom, którym zależy na jak najszybszym uzyskaniu świadczeń na dzieci. Świadczenia te mają być zasądzane w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym. Aby wszcząć postępowanie w tej sprawie konieczne będzie złożenie wniosku na specjalnym formularzu (dostępnych w sądach i stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości).
Pozew ten winien być rozpatrywany niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia wniesienia.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

22 czerwca 2020

Kolejne zmiany dla kierowców już w sejmie

19 czerwca odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy w sejmie. Zapowiedziano zdecydowanie więcej zmian dla kierowców, niż początkowo zakładano. Między innymi czasowego wyrejestrowania aut osobowych, czy uproszczeń w procedurach związanych z rejestracją pojazdów.

zobacz materiał »
19 czerwca 2020

Sytuacja epidemiologiczna na terenie województwa podkarpackiego

Jak rozwija się epidemia COVID-19 w województwie podkarpackim? Ile przypadków? (STAN NA 19.06, godz. 11:00)

zobacz materiał »
19 czerwca 2020

Bon turystyczny trafił do sejmu! - Szczegóły!

Skierowany do Sejmu projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym przysługiwać będzie jako świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością będzie to bon o kwocie 1000 zł.

zobacz materiał »
18 czerwca 2020

Zdalne lekcje po wakacjach?

Jeżeli sytuacja związana z epidemią będzie tego wymagała, czekać nas będzie powrót do nauki zdalnej od września. Najprawdopodobniej obowiązkowe będzie prowadzenie zajęć internetowych odpowiadających stacjonarnemu planowi lekcji.

zobacz materiał »
15 czerwca 2020

Rozszerzenie uprawnień dla kierowców kat. B

Projekt nowej ustawy pozwolić może na rozszerzenie uprawnień kierowców z prawem jazdy na kategorie B. Ma to pozwolić kierowcom na prowadzenie samochodów o większej masie. Z pewnością wprowadzenie takich regulacji pozwoli na znaczne ułatwienie pracy w transporcie.

zobacz materiał »