24 czerwca 2020

Powstaje nowe prawo- będziesz musiał zgłosić, czym grzejesz w domu!

Niska wiedza na temat smogu – Sozosfera - ochrona środowiska

Nowy, zaproponowany przez Ministerstwo Klimatu sposób walki ze smogiem spowoduje, że pod lupę urzędników trafią urządzenia grzewcze, dotyczyć to będzie jednakowo domów jednorodzinnych, szpitali czy kościołów.

Z założenia planowane jest stworzenie Centralnej Ewidencji Budynków (CEEB). Taka rejestracja ma objąć domy mieszkalne, magazyny, kościoły, biura, warsztaty, szpitale, hotele, szkoły, budynki gospodarstw rolnych etc.

Planowana ewidencja ma na celu spełnienie określonych zadań. Przede wszystkim ma umożliwić dotarcie do osób ubogich energetycznie (takich, których nie stać na porządne ogrzanie domu). Prawo to pomoże także w usprawnieniu programu "Czyste powietrze" i innych biorących udział w walce ze smogiem. Nie bez znaczenia jest tu także fakt, że takie kontrole pozwolą na weryfikacje domów, w których piece nie spełniają standardów i uchwał antysmogowych oraz przepisów krajowych.

Zgodnie z nowymi przepisami, właściciel lub zarządca budynku, lub lokalu zobowiązany był do składania do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklaracji w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła, lub źródła spalania paliw. Tam, gdzie przed wejściem w życie ustawy takie źródła już istniały i były używane właściciele lub zarządcy powinni złożyć deklarację najpóźniej do 31 marca 2021 r.

Nowa Centralna Ewidencja zbierze dane o źródłach ciepła, będą one przechowywane w kilku różnych bazach danych. Poza tym projekt ustawy wymienia szereg kontroli, które pozwolą zasilić omawianą bazę danych. Będą to m.in. przeglądy kominiarskie, w tym przeciwpożarowe.

Projekt przewiduje także kontrole palenisk odnośnie przestrzegania uchwał antysmogowych oraz gospodarowania odpadami komunalnymi, odpowiadać za to będzie wójt, burmistrz, prezydent miasta. Kontrole dotyczące emisji pyłów przez przedsiębiorców ma prowadzić również Inspekcja Ochrony Środowiska (tu zapis jest dość ogólny).

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

23 czerwca 2020

Alimenty natychmiastowe

W sejmie trwają prace nad natychmiastowym świadczeniem alimentacyjnym. Pierwsze obwieszczenie, odnośnie kwot alimentów natychmiastowych Minister Sprawiedliwości powinien ogłosić do 30 listopada 2020 r.

zobacz materiał »
22 czerwca 2020

Kolejne zmiany dla kierowców już w sejmie

19 czerwca odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy w sejmie. Zapowiedziano zdecydowanie więcej zmian dla kierowców, niż początkowo zakładano. Między innymi czasowego wyrejestrowania aut osobowych, czy uproszczeń w procedurach związanych z rejestracją pojazdów.

zobacz materiał »
19 czerwca 2020

Sytuacja epidemiologiczna na terenie województwa podkarpackiego

Jak rozwija się epidemia COVID-19 w województwie podkarpackim? Ile przypadków? (STAN NA 19.06, godz. 11:00)

zobacz materiał »
19 czerwca 2020

Bon turystyczny trafił do sejmu! - Szczegóły!

Skierowany do Sejmu projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym przysługiwać będzie jako świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością będzie to bon o kwocie 1000 zł.

zobacz materiał »
18 czerwca 2020

Zdalne lekcje po wakacjach?

Jeżeli sytuacja związana z epidemią będzie tego wymagała, czekać nas będzie powrót do nauki zdalnej od września. Najprawdopodobniej obowiązkowe będzie prowadzenie zajęć internetowych odpowiadających stacjonarnemu planowi lekcji.

zobacz materiał »