23 lipca 2020

Nowa reforma odpadowa!

Nowa reforma odpadowa: Czas na tanie śmieci - Biznes w INTERIA.PL

Założenia nowej reformy odpadowej zaproponowane przez Ministerstwo Klimatu to powrót do trzyletniego okresu magazynowania, liczenie recyklingu na starych zasadach, zamrożenie opłat marszałkowskich i zrównanie cen dla mieszkańców i firm.

Pierwszy poważny krok w tej sprawie dotyczyć ma zakaz składowania frakcji kalorycznych. Dzięki takiemu otwarciu składowisk na te odpady samorządy potencjalnie będą mogły obciąć koszty nawet o połowę. Obecnie skierowanie tony nieczystości do spalarni oscyluje na kwotę ponad 700 zł, wysłanie ich na składowisko natomiast byłoby wydatkiem 300–400 zł (na podaną kwotę składa się opłata marszałkowska – 270 zł, koszty obsługi składowania i późniejsza rekultywacja – ok. 100 – 200 zł.

Resort klimatu najpóźniej po wakacjach do prac parlamentarnych planuje skierować projekty przepisów, które mają przemodelować rynek. Mowa tu o nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz nowy akt prawny stanowiący podstawę do wdrożenia w naszym kraju systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP).

Po pierwsze, Ministerstwo Klimatu zamierza przywrócić poprzedni trzyletni okres dopuszczalnego magazynowania odpadów. Ma to pozwolić instalacjom komunalnym na większą elastyczność. Zakłady przetwarzające odpady nie będą zmuszone za wszelką cenę pozbywać się ich, płacąc przy tym horrendalnych stawek.

Jak wyjaśnia wiceminister klimatu, część odpadów trafi na składowiska, część zostanie legalnie przetrzymana do czasu, aż powstaną nowe instalacje, które będą mogły je zagospodarować.

Resort planuje przywrócić dłuższy okres magazynowania bezterminowo.

W planach uwzględniono również utrzymanie korzystniejszego dla gmin wzoru obliczania poziomu recyklingu. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach samorządy miały w tym roku rozliczać się już ze skuteczności oraz efektów segregacji.

Należy przez to rozumieć, że do wymaganych przepisami poziomów odzysku i recyklingu (wynoszących 50 proc.) miał zaliczać się wyłącznie materiał, który w rzeczywistości został przetworzony (naprawiony, przygotowany tak, by możliwe było jego ponowne użycie lub poddany recyklingowi), a nie wyłącznie przekazany do recyklingu, co nie było gwarantem do uzyskania dla odpadów drugiego życia.


Resort zamierza zrezygnować ze zmian i utrzymać korzystniejszą dla samorządów metodę obliczania tych poziomów. Gminy będą w dalszym ciągu obliczały poziomy odzysku od masy odpadów zebranych w sposób selektywny: papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metalu, z wyłączeniem między innymi odpadów biodegradowalnych.


Rząd również na nowo zbilansować stawki uiszczane przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (np. galerii handlowych, biur), tak by nie były one w sposób rażący zaniżone w stosunku do kosztów ponoszonych przez mieszkańców.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

21 lipca 2020

Plan czasowego zniesienia zakazu handlu w niedziele?

Projekt ustawy przygotowany przez pracodawców ma zostać rozpatrzony jeszcze w tym tygodniu przez Radę Dialogu Społecznego. Proponowane zmiany związane są z pojawieniem się koronawirusa. Zakłada on powrót do funkcjonowania sklepów sprzed zakazu niedzielnego handlu.

zobacz materiał »
20 lipca 2020

Pułapka w bonie turystycznym!

Uważajcie na pułapkę czającą się w ustawie wprowadzającej Polski Bon Turystyczny. Urzędnicy sprawdzą, czy rodzice mieli prawo do dodatkowych pieniędzy na wakacje. Jeżeli zostaną wykazane nieprawidłowości, a rodzina zrealizuje bon, to zwróci pieniądze z odsetkami!

zobacz materiał »
19 lipca 2020

Abonament RTV – Trwa "polowanie"

Sumując wysokość kar, za niezapłacony abonament w ostatnim czasie wynosi aż 6,5 miliona złotych. Kontrolerzy polują na osoby, które kupiły telewizor, lecz go nie zarejestrowały. Jeśli nie opłacamy abonamentu, musimy liczyć się z karą, która wynosi równowartość 30-miesięcznych abonamentów (681 zł).

zobacz materiał »
16 lipca 2020

Areszt za Halloween - Projekt ustawy!

Halloween w Polsce zostanie zakazane? Obecnie komisja sejmowa zajmie się ustawą, która przewiduje kary za wypowiadanie słów "cukierek albo psikus".

zobacz materiał »
15 lipca 2020

Ustawa mocowa!

Dla tysięcy Polaków, którzy w dobie epidemii stracili pracę, lub mają zmniejszone wynagrodzenia, taka opłata będzie bardzo odczuwalna. Już za niecałe trzy miesiące na naszych rachunkach za prąd pojawi się nowa opłata, mocowa. W związku z jej wprowadzeniem wydatki przeciętnej rodziny mogą wzrosnąć nawet o 120 złotych w ciągu roku!

zobacz materiał »