27 lipca 2020

Na Żywo XV sesja Rady Powiatu Przeworskiego

W dniu 27 lipca 2020 roku (poniedziałek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 odbędzie się XV sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przeworskiego.

5. Przedstawienie Raportu o Stanie Powiatu Przeworskiego za 2019 rok.

6. Debata nad raportem o stanie powiatu przeworskiego.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Przeworskiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie z zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania na realizację zadania pn.,, Dokumentacja na przebudowę dróg Krasickiego –Tysiąclecia – Konopnickiej - Dynowska” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2020.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Przeworskiego oraz zasad jego używania.

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole II stopnia w Przeworsku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/96/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ w Przeworsku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Przeworskiego na lata 2020 -2023 z perspektywą na lata 2024-2027.

16. Podjęcie uchwały w sprawie petycji Renaty Sutor z dnia 2 kwietnia 2020 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej ,,tarczy antykryzysowej”.

17. Podjęcie uchwały w sprawie petycji Koalicja Polska Wolna od 5G z dnia 24 marca 2020 roku.

18. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku.

19. Sprawozdanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego ,,Wody Polskie” z działań podejmowanych w 2019 roku na obszarze powiatu przeworskiego.

20. Interpelacje i zapytania radnych.

21. Wnioski i oświadczenia.

22. Zakończenie sesji.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

19 lipca 2020

Na Żywo XXIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia.

W poniedziałek, 20 lipca br., z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania), odbędzie się XXIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia. Początek obrad - godz. 13.30.

zobacz materiał »
7 lipca 2020

Пряма трансляція з Собору Святого Івана Хрестителя у Перемишлі

Пряма трансляція з Собору Святого Івана Хрестителя у Перемишлі 7 липня 2020 року, година 9.00

zobacz materiał »
29 czerwca 2020

Na Żywo XXII sesja Rady Miasta Jarosławia

W poniedziałek, 29 czerwca br., o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie XXII sesji Rady Miasta Jarosławia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

zobacz materiał »
7 maja 2020

Na Żywo XXI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia

W czwartek, 7 maja, o godz. 13.00 odbędzie się XXI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

zobacz materiał »
5 maja 2020

Na Żywo XIV sesja Rady Powiatu Przeworskiego

W dniu 5 maja 2020 roku (wtorek ) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 odbędzie się XIV sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji.

zobacz materiał »