24 sierpnia 2020

Na Żywo XXIV sesja Rady Miasta Jarosławia.

24 sierpnia (poniedziałek) o godz. 9.00 odbędzie się XXIV sesja Rady Miasta Jarosławia. radni będa pracowali w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z:

  • XXII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 czerwca 2020 r.,
  • XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 20 lipca 2020 r.,

IV. Podjęcie uchwał:

1) wsprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Jarosław w roku szkolnym 2020/2021,
2) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,
3) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Jarosławiu przy ul. Poniatowskiego,
4) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowydzierżawy,
5) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
6) wsprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
7) w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Jarosławiu” w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” Cel szczegółowy Bezpieczne przejścia dla pieszych,
8) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020,
9) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2020 rok,
10) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2020 rok,
11) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2020 rok,
12) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2020 rok,
13) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2020 rok,
14) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2020 rok,
15) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2020 rok,
16) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 z. Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu”, złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach w ramach Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”,
17) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2020 rok.

V. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Jarosławia na lata 2018-2019.
VI. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
VII. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
VIII. Wolne wnioskii informacje.
IX. Zakończenie obrad.

Program sesji dostępny również ponizej, w załączniku.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

30 lipca 2020

Na Żywo "GODZINA ODPOWIEDZIALNOŚCI I MISJI"

Na Żywo "GODZINA ODPOWIEDZIALNOŚCI I MISJI"

zobacz materiał »
27 lipca 2020

Na Żywo XV sesja Rady Powiatu Przeworskiego

W dniu 27 lipca 2020 roku (poniedziałek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 odbędzie się XV sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji.

zobacz materiał »
19 lipca 2020

Na Żywo XXIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia.

W poniedziałek, 20 lipca br., z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania), odbędzie się XXIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia. Początek obrad - godz. 13.30.

zobacz materiał »
7 lipca 2020

Пряма трансляція з Собору Святого Івана Хрестителя у Перемишлі

Пряма трансляція з Собору Святого Івана Хрестителя у Перемишлі 7 липня 2020 року, година 9.00

zobacz materiał »
29 czerwca 2020

Na Żywo XXII sesja Rady Miasta Jarosławia

W poniedziałek, 29 czerwca br., o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie XXII sesji Rady Miasta Jarosławia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

zobacz materiał »