26 sierpnia 2020

Przed pierwszym dzwonkiem w szkołach średnich powiatu jarosławskiego

Ranking Fundacji Perspektywy 2017. Jak wypadły technika i licea z ...W tym roku szkoły ponadpodstawowe w powiecie jarosławskim przygotowały szeroką ofertę. Chętni mieli możliwość wybrać spośród 26 profili/zawodów w technikach (19 oddziałów we wszystkich szkołach), 16 profili licealnych (16 oddziałów) oraz 13 w szkołach branżowych (8 oddziałów). – W szkołach naszego powiatu zagościły dwa nowe zawody, technik eksploatacji portów i terminali (ZSEiO) oraz technik hodowca koni (ZSOZiR) – dodaje Marta Kurpiel.

Co ciekawe średnia uczniów w oddziałach to:

  • 28 osób w liceach,

  • 29 osób w technikach,

  • blisko 30 osób w szkołach branżowych.

I Liceum Ogólnokształcące – 166 uczniów pierwszych klas. Największym wzięciem cieszył się profile filologiczny (32) oraz klasy z rozszerzoną chemią i biologią.

Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych – 177 przyjętych, z czego do liceum 145 i technikum 32. Tutaj palmę pierwszeństwa dzierżą profil politechniczny (36) i dwie klasy o profilu biologiczno-technicznym (razem 41 osób), na trzecim miejscu ex aequo są profil lingwistyczny i technik geodeta (po 32 osoby).

Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących – 205 przyjętych, w tym 116 do technikum i 89 do szkoły branżowej. Największą popularnością cieszył się zawód technika hotelarstwa (31), fryzjera (31) oraz kucharza (29).

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 204 nowoprzyjętych uczniów: 138 do technikum i 66 do szkoły branżowej. W pierwszej trójce wybranych zawodów mieszczą się: technik informatyk (32), technik programista (32) i technik pojazdów samochodowych (30).

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących – 149 nowych uczniów: 51 do technikum, 35 do liceum oraz 63 do szkoły branżowej. Najwięcej uczniów wybrało zawód montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (21) oraz montera sieci i instalacji sanitarnych (17).

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 130 nowych uczniów, w tym technikum – 97 a liceum – 33. Największą popularnością cieszył się zawód technik logistyk (46 osób). Od lat nie słabnie zainteresowanie technikiem ekonomistą (35).

Zespół Szkół Innowacyjnych – 128 przyjętych uczniów, z czego do technikum 95, zaś liceum 33. Szkoła zaoferowała zaś m.in. zawody technika przemysłu mody, fotografii i multimediów oraz weterynarii.

Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych – 34 chętnych do pierwszych klas, z czego 20 do technikum i 14 do szkoły branżowej. Najwięcej zdecydowało się na zawód technika rolnictwa (13).

Rekrutację prowadziły również:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (13),

Szkoła Mistrzostwa Sportowego (17),

Liceum Katolickie (22).

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

19 sierpnia 2020

Spotkanie w sprawie ASF

13 sierpnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Jarosławiu, poświęcone bieżącej sytuacji epizootycznej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Ze względu na trwającą sytuację epidemiologiczną posiedzenie odbyło się w formie wideokonferencji.

zobacz materiał »
18 sierpnia 2020

Nowe wnioski samorządu powiatowego do Funduszu Dróg Samorządowych

Samorząd powiatu jarosławskiego złożył trzy kolejne wnioski do rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Mowa tu o przebudowie odcinków o łącznej długości 25 km. Chodzi o drogi powiatowe: Pruchnik – Kramarzówka – Helusz (9 km), Kidałowice – Rokietnica (dokończenie rozpoczętej już inwestycji, kolejne 9 km) oraz odcinka trasy Jarosław – Łazy (odcinek od Surochowa do Łazów) (6 km).

zobacz materiał »
26 lipca 2020

Muzea znów otwarte

Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu Oddział Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich będzie ponownie otwarte dla zwiedzających. 

zobacz materiał »
6 lipca 2020

Koncert zespołu piosenki poetyckiej „Mimo wszystko”

Pierwsze wirtualne spotkanie w ramach zadania „Noce z przeworskim Muzeum”. Koncert zespołu piosenki poetyckiej „Mimo wszystko” z Przeworska.

zobacz materiał »
29 lipca 2020

Wotum zaufania i absolutorium dla starosty jarosławskiego

Udzielone przez radnych wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2019 Staroście Jarosławskiemu i Zarządowi Powiatu, to jeden z efektów 23. sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 29 czerwca 2020 r.

zobacz materiał »