30 sierpnia 2020

Rewolucja w prawie budowlanym!

Prawo budowlane – zmiany od 19 września 2020 r. Znikną absurdy i zbędna  biurokracjaJuż 19 września 2020 r. Obowiązywać będzie znowelizowane Prawo budowlane. Ustawa wprowadza wiele istotnych zmian. Będą one dotyczyć m.in. przepisów związanych z samowolą budowlaną, pozwoleniami na budowę, projektem budowlanym oraz bezpieczeństwem pożarowym.

Nowe prawo ma na celu przede wszystkim uprościć oraz przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany. Lista najważniejszych zmian opublikowana została na łamach rządowego serwisu biznes.gov.pl. Za główne cele nowelizacji jej autorzy wskazali:
- ograniczenie biurokracji,
- doprecyzowanie niejasnych przepisów,
- zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego,
- usprawnienie przebiegu procesu inwestycyjnego.

Samowola budowlana na nowych zasadach

Samowole budowlane, których budowa zakończona została co najmniej 20 lat temu, będzie mogła zostać zalegalizowana według nowej, uproszczonej i bezpłatnej procedury. Aby z niej skorzystać, niezbędne będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej potwierdzającej, że samowolnie postawiony obiekt może być bezpiecznie użytkowany przez ludzi. Koniecznością będzie także przekazanie urzędnikom:
- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu,
- oświadczenia o terminie zakończenia budowy,
- oświadczenia o posiadanym prawie od dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Co ważne osoby korzystające z nowej procedury nie będą płaciły opłaty legalizacyjnej, co zdaniem autorów powinno zachęcić właścicieli samowoli budowlanych do ich legalizacji.

Kto nie będzie mógł skorzystać?

Z nowej procedury nie będą mogli skorzystać:
- właściciele samowoli, dla których przed 19 września 2020 r. wydano nakaz rozbiórki,
- uproszczona procedura nie obejmie też mieszkań, domów, garaży czy innych budynków, wobec których w ciągu 20 lat od zakończenia budowy wydano postanowienie o wstrzymaniu budowy.

Nowe kary za nielegalne użytkowanie budynków

Nowelizacja przepisów umożliwia organom nadzoru budowlanego nakładać kary pieniężne w nieskończoność, jeśli nielegalne użytkowanie obiektu wciąż trwa. Kolejne kary będą mogły być wymierzane co 30 dni, a ich maksymalna wysokość to połowa kwoty pierwszej kary.

Z drugiej strony jednak nowe przepisy dadzą inwestorowi więcej czasu na dopełnienie zaniedbanych formalności. Nadzór budowlany będzie zobowiązany w pierwszej kolejności pouczyć, a dopiero po ok. 60 dniach nałożyć karę.przepisy funkcjonujące od 19 września wprowadzają też odpowiedzialność prawną zarówno dla inwestorów budujących obiekt, jak i również jego późniejszych właścicieli.
Zmiany w projekcie budowlanym

Wraz z nowymi przepisami zmieni się radykalnie jeden z najważniejszych dokumentów związanych z budową domu. Mowa o projekcie budowlanym, który zostanie podzielony na części:
projekt zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu),
projekt techniczny (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna),
projekt architektoniczno-budowlany (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe).
Zmiana ma pomóc w ograniczeniu biurokracji. Starając się o uzyskanie pozwolenia na budowę, inwestor będzie składał 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu. Co więcej, projekt techniczny trzeba będzie złożyć w urzędzie dopiero wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie albo ze zgłoszeniem zakończenia robót. Dokument ten również jednak musi być przygotowany jeszcze przed rozpoczęciem budowy.

Przyłączenie wody prądu oraz gazu bez opłaty i opóźnień

Omawiane w niniejszym artykule zmiany obejma również wprowadzenie kar pieniężnych na przedsiębiorców zarządzających sieciami technicznymi, którzy opóźniają wydanie warunków przyłączenia do sieci. Ma to przyspieszyć i usprawnić proces przyłączania inwestycji do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych i ciepłowniczych.
Nowe przepisy zakazują również przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym pobierania opłat za:
wydanie, aktualizację lub zmianę warunków przyłączenia do sieci, a także przeniesienie na inny podmiot,
odbiór przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego przez przedsiębiorstwo,
włączenie wyżej wymienionych przyłączy do sieci,
inne zezwolenia związane z tymi przyłączami.

Ma to na celu ukrócenie procederu pobierania zbędnych opłat, które niepotrzebnie podwyższały i tak już wysoki koszt przyłączenia budynku do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.


Pozwolenia na budowę – zmiany

W ramach nowelizacji przepisów została jasno określona lista wszelkich przedsięwzięć oraz robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.
Pełna lista znajduje się w rządowym komunikacie. Co pozwoli na łatwiejsze sprawdzenie, jakie formalności wiążą się z daną budową bądź przebudową.
Pełną listę można znaleźć w rządowym komunikacie. Dzięki temu sprawdzenie, jakie formalności wiążą się z daną budową czy przebudową, będzie dużo łatwiejsze.

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/inwestycje-budowlane/chce-zalatwiac-sprawy-przed-rozpoczeciem-budowy/od-wrzesnia-2020-r-rewolucja-w-prawie-budowlanym

Zmianom podlegać będą również zasady sprawdzania, czy dany budynek został postawiony zgodnie z prawem. Wprowadzona została jasna granica-jeśli od daty doręczenia lub ogłoszenia którejś z wymienionych decyzji upłynęło 5 lat, decyzji tych nie będzie już można podważyć.
Dodatkowo zmniejszy się obszar oddziaływania obiektu budowlanego, co powinno uprościć i przyspieszyć wydawanie pozwoleń na budowę. Łatwiejsze będzie także przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na nowego inwestora, gdy np. poprzedni zmarł.

Bezpieczeństwo pożarowe – nowe wymogi

Ostatnia zmiana, jaką wprowadza nowelizacja prawa budowlanego, dotyczy bezpieczeństwa pożarowego. Od wejścia w życie nowelizacji osoba, która dokonuje zmiany sposobu użytkowania budynku wpływającej na bezpieczeństwo pożarowe, będzie musiała mieć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

28 sierpnia 2020

114 bezpłatnych leków

Jak wynika z pierwszego wykazu bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży, opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia już od 1 września uzyskają one bezpłatny dostęp do najczęściej stosowanych podczas ciąży specyfików dostępnych na receptę.

zobacz materiał »
24 sierpnia 2020

Wesele z kwarantanną i badaniami na swój koszt?

W wielu miastach w tym i u nas słychać głosy pracowników, którzy skarzą się, że muszą zrezygnować z uczestnictwa w weselu tylko dlatego, że po jego powrocie pracodawca z automatu udziela pracownikowi przymusowej kwarantanny i nakłada obowiązek wykonania testów na koronawirusa na własny koszt.

zobacz materiał »
23 sierpnia 2020

5000 zł za wyrzucanie śmieci do lasu!

Należy zauważyć, że odpady porzucone w lesie to nie tylko kwestia generowania kosztów, ale również ogromny problem dla natury. Ciężko stwierdzić co kieruje " śmieciarzami" bo czy nie chcielibyśmy mieć wszyscy czystych lasów?, a nie jak teraz na spacerach podziwiać porozrzucane śmieci, butelki i większe gabarytowo opony. Michał Woś stwierdził , że by skutecznie walczyć o czyste lasy, niezbędne są zmiany.

zobacz materiał »
19 sierpnia 2020

1350 zł "podatku od deszczu" dla nieruchomości o pow. 600M2

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej planuje wprowadzenie nowego podatku, tzw. podatku od deszczu. Podatek ma na celu pomoc w walce z panującą w Polsce suszą. Według planów nowy podatek ma zostać skierowany do właścicieli nieruchomości o powierzchni co najmniej 600 mkw.

zobacz materiał »
18 sierpnia 2020

Samochód ciężarowy wjechał pod pociąg!

Po zdarzeniu na przejeździe zmiany w komunikacji na linii Stalowa Wola – Przeworsk. Przewoźnik PKP Intercity organizuje zastępczą komunikację autobusową. O zmianach w komunikacji na trasie Stalowa Wola – Przeworsk podróżni informowani są na stacjach i przystankach.

zobacz materiał »