3 września 2020

Wsparcie finansowe projektów wyrównujących różnice między regionami

Blisko pół miliona złotych dofinansowania ze środków PFRON trafi na realizację czterech zadań w ramach programu „Wyrównywania Różnic Między Regionami III” na rok 2020 w powiecie jarosławskim?

Umowy dotyczące trzech z nich podpisano dziś, 3 września, w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu, a to właśnie samorząd powiatowy jest realizatorem wspomnianego programu.


Umowę ze strony powiatu podpisali starosta jarosławski Stanisław Kłopot i wicestarosta Mariusz Trojak. Beneficjentów reprezentowali zaś burmistrz Pruchnika Wacław Szkoła, wójt gminy Rokietnica Witold Szajny i wiceprzewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Jarosławiu Katarzyna Lepszy.


Dwa z tych zadań obejmują zakup 9-osobowych mikrobusów przystosowanych do przewożenia osób z niepełnosprawnościami.
W Pruchniku dotyczy to Środowiskowego Domu Samopomocy i będzie to auto z platformą najazdową na wózek inwalidzki (koszt 159 tys., przy 90 tys. Dofinansowania z PFRON).
W Rokietnicy pojazd będzie w dyspozycji Urzędu Gminy, kosztował zaś 120 tys., z 84 tys. zł. Dofinansowania z PFRON.


Trzecie zadanie, dotyczy remontu oraz modernizacji budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez PSONI Koło w Jarosławiu. Na ten cel trafi 204 tys. złotych, a PFRON dofinansuje to zadanie w kwocie 160 tys. złotych.
Ponadto Powiat Jarosławski otrzymał pozytywną decyzję z PFRON na zakupu mikrobusu dla Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach, w kwocie blisko 90 tys. zł.

Samorząd oczekuje na podpisanie umowy z PFRON.


Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

30 sierpnia 2020

Przyjdź na rynek - oddaj krew!

Zachęcamy do wspierania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Mobilny punkt poboru krwi cyklicznie odwiedza Jarosław. Wprowadzenie stanu epidemii w kraju oraz względy bezpieczeństwa wpłynęły na zawieszenie przez kilka miesięcy wizyt krwiobusa.

zobacz materiał »
28 sierpnia 2020

Koniec prac na powiatowej drodze Sośnica - Zadąbrowie

Dziś zakończył się odbiór techniczny prac na powiatowej drodze Sośnica – Zadąbrowie. Koszt inwestycji to 3,6 mln złotych, z czego aż 80% pochodziło ze wsparcia rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Przy inwestycji, z powiatem jarosławskim współpracowała gmina Radymno.

zobacz materiał »
26 sierpnia 2020

A Ty, za co kochasz Jarosław? Projektu „Jaroslove” ciąg dalszy!

W ramach prac nad diagnozą miasta odbyły się konsultacje społeczne, reprezentanci samorządów szkolnych, organizacji pozarządowych oraz artyści brali udział w dyskusjach i warsztatach, przeprowadzono ankiety wśród uczniów, przedsiębiorców i seniorów. Na stronie internetowej miasta do 15 sierpnia mieszkańcy Jarosławia mogli zgłaszać swoje pomysły na rozwój miasta. To jednak nie wszystko! Autorzy projektu postanowili pójść jeszcze o krok dalej i bezpośrednio zapytać jarosławian:, za co oni kochają swoje miasto?

zobacz materiał »
26 sierpnia 2020

Przed pierwszym dzwonkiem w szkołach średnich powiatu jarosławskiego

W tym roku szkoły ponadpodstawowe w powiecie jarosławskim przygotowały szeroką ofertę. Chętni mieli możliwość wybrać spośród 26 profili/zawodów w technikach (19 oddziałów we wszystkich szkołach), 16 profili licealnych (16 oddziałów) oraz 13 w szkołach branżowych (8 oddziałów). – W szkołach naszego powiatu zagościły dwa nowe zawody, technik eksploatacji portów i terminali (ZSEiO) oraz technik hodowca koni (ZSOZiR) – dodaje Marta Kurpiel.

zobacz materiał »
19 sierpnia 2020

Spotkanie w sprawie ASF

13 sierpnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Jarosławiu, poświęcone bieżącej sytuacji epizootycznej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Ze względu na trwającą sytuację epidemiologiczną posiedzenie odbyło się w formie wideokonferencji.

zobacz materiał »