18 września 2020

Na Żywo XVI sesja Rady Powiatu Przeworskiego

PORZĄDEK OBRAD:

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Przedstawienie porządku obrad.

4.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przeworskiego.

5.Obsadzenie mandatu radnego Rady Powiatu Przeworskiego:

a.odczytanie postanowienia Komisarza Wyborczego w Przemyślu Nr 342/2020z dnia 8 września 2020 roku

b.złożenie ślubowania

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu.

7.Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu

a. wybór Komisji Skrutacyjnej

b. zgłaszanie kandydatów

c. przeprowadzenie głosowania

d. ogłoszenie wyników głosowania

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Przeworskiego.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2020.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego .

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn: „Przebudowa dróg powiatowych nr P 1629R Widaczów - Świebodna - Pruchnik, nr P 1630R Zagórze - Hucisko Jawornickie" o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2020.

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr P1631R Łopuszka Wielka - Hucisko Nienadowskie, nr P 1623R Siedleczka - Pantalowice wraz z obiektami mostowymi" o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2020.

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr P1592R Przeworsk - Ujezna - Pełkinie" o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2020.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Przeworskiego.

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.

16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości.

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/l 13/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 22 listopada 2019roku w sprawie zawarcia umowy partnerstwa dotyczącej realizacji wspólnego przedsięwzięcia o nazwie „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy - Dynów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

18.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli rady Powiatu Przeworskiego do składu komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko zastępcy Dyrektora ds.Lecznictwa.

19.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Przeworskiego od 1 września 2020 roku.

20.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019-2020.

21.Interpelacje i zapytania radnych.

22.Wnioski i oświadczenia.

23.Zakończenie sesji.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

10 września 2020

Na Żywo "Z wizytą w przeworskim Muzeum Pożarnictwa"

Trzecie wirtualne spotkanie w ramach zadania pn. „Noce z przeworskim Muzeum”. Tym razem „Z wizytą w przeworskim Muzeum Pożarnictwa”. Naszym przewodnikiem będzie historyk Wojciech Kruk.

zobacz materiał »
24 sierpnia 2020

Na Żywo XXIV sesja Rady Miasta Jarosławia.

24 sierpnia (poniedziałek) o godz. 9.00 odbędzie się XXIV sesja Rady Miasta Jarosławia. 17 uchwał będzie podejmowanych w trybie zdalnym. 

zobacz materiał »
30 lipca 2020

Na Żywo "GODZINA ODPOWIEDZIALNOŚCI I MISJI"

Na Żywo "GODZINA ODPOWIEDZIALNOŚCI I MISJI"

zobacz materiał »
27 lipca 2020

Na Żywo XV sesja Rady Powiatu Przeworskiego

W dniu 27 lipca 2020 roku (poniedziałek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 odbędzie się XV sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji.

zobacz materiał »
19 lipca 2020

Na Żywo XXIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia.

W poniedziałek, 20 lipca br., z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania), odbędzie się XXIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia. Początek obrad - godz. 13.30.

zobacz materiał »